Du är här

2017-08-31

Pallas Group AB: Pressmeddelande Fiskebäck 2017-08-31  Kl. 12:00 CET  Nasdaq First North : PALS B   Delårsrapport Palla...

Styrelsen och VD'n för Pallas Group AB vill härmed lämna finansiell
rapport för bolaget gällande H1. Rapporten finns att läsa och att
ladda hem på bolagets hemsida.

· EBITDA för perioden uppgick till 7,0 Mkr (3,6 Mkr).
· Rörelseresultatet för perioden uppgick till 3,8 Mkr (0,5 Mkr).
· Amorteringarna under perioden uppgick till 3,0 Mkr (2,4 Mkr).

Resultat i korthet Januari-juni HELÅR
2017 2016 2016
Nettoomsättning, Mkr 23,1 16,4 33,4
EBITDA 7,0 3,6 6,1
Rörelseresultat, Mkr 3,8 0,5 -0,2
Resultat efter finansiella poster, Mkr 2,4 -0,9 1,3
Resultat efter skatt, Mkr 2,4 -0,9 1,2
Resultat per aktie, kronor 0,14 -0,05 0,07
Rörelsemarginal, % 16,5 3,0 -0,6
Soliditet, exkl. minoritet, % 19,2 4,1 17,5

Denna information är sådan information som Pallas Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31
augusti 2017 kl.12:00 CET.

…………………………………………………………………………………….

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Johansson Tel: 031-13
50 28

Pallas Group AB(publ) med säte i Göteborg är ett sjölogistikbolag som
grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas
Shipping som äger två fartyg. Bolaget listades på Nasdaq OMX First
North den 7 juli 2010 och har cirka 1 000 aktieägare. Pallas Group AB
ingår i Smart Energykoncernen.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission.

www.pallasgroup.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pallas-group-ab/r/pressmeddelande-fiskeback-20...
http://mb.cision.com/Main/2799/2337026/716296.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.