Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

PANDOX: INTÄKTER FORTSATT I HUVUDSAK MINIMIHYROR UNDER 2021

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Under det tredje kvartalet utgjordes hotellfastighetsbolaget Pandox intäkter fortsatt i huvudsak av minimihyror och fasta hyror. Bidraget från omsättningsbaserade hyror och intäkter från operatörsverksamhet ökade dock i takt med att beläggningsgraden stärktes.

Det skriver Pandox i delårsrapporten

Pandox uppger fortsatt att rörliga intäkter i hyresavtal med minimihyror bara kommer att genereras i begränsad utsträckning under 2021.

Givet en fortsatt återhämtning i hotellefterfrågan förväntas dock rörliga intäkter materialiseras i merparten av hyresavtalen med minimihyror under 2022.

Per kvartalets slut uppgick kundfordringar hänförliga till uppskjutna hyror under temporära betalningsvillkor till motsvarande 649 miljoner kronor (640 miljoner per den 30 juni 2021). Bolaget skriver att återbetalning av uppskjutna hyror förväntas påbörjas under fjärde kvartalet 2021.
Författare Direkt-SE