Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-18

Pandox: Pandox AB (publ) förvärvar hotellportfölj i Europa för cirka 4 100 MSEK

Pandox har ingått avtal med Invesco Real Estate om förvärv av sju
hotellfastigheter i Europa - fyra i Tyskland, två i Österrike och en
i Nederländerna - med totalt 1 744 rum. Köpeskillingen uppgår till
415 MEUR, motsvarande cirka 4 100 MSEK, på skuldfri basis. Hotellen
är av mycket hög kvalitet, tillhör det övre fullservicesegmentet och
drivs av välkända hotelloperatörer under långa omsättningsbaserade
hyresavtal med goda garantihyresnivåer. Förvärvet är fullt
finansierat genom ett nytt banklån samt befintliga lånefaciliteter.
Den förvärvade hotellportföljen förväntas bidra med motsvarande cirka
140 MSEK i cash earnings 2017.

"Förvärvet uppfyller samtliga Pandox strategiska kriterier när det
gäller storlek, läge, marknadsposition och lönsamhet samt bidrar till
att ytterligare diversifiera vår intäktsbas. Hotellfastigheterna är
av mycket hög kvalitet, drivs av välkända operatörer under långa
omsättningsbaserade hyresavtal och ger ett betydande intäktstillskott
till Pandox redan starka hyresportfölj. Genom förvärvet tar Pandox
steget in på två nya hotellmarknader och fyra nya intressanta
hotellstäder. Vi förstärker närvaron i Tyskland, som är Europas
största hotellmarknad, samt lägger två nya starka operatörer till vår
samarbetsportfölj. Med detta förvärv visar vi också att det finns
stor potential för Pandox att med god lönsamhet växa sin kärnaffär på
de stora hotellmarknaderna i Europa", säger Anders Nissen, VD för
Pandox.

Drivkrafter för förvärvet

1. Hotellfastighetsportföljen är av mycket hög kvalitet och består av
fullservicehotell i det övre segmentet med en genomsnittlig storlek
om cirka 250 rum.

2. Förvärvspriset per rum uppgår till attraktiva cirka 2,35 MSEK.
3. Förstärker Pandox marknadsposition i Tyskland med ytterligare tre
hotell i Frankfurt, Hamburg, Köln, samt ett hotell i München som är
en ny stad för Pandox.

4. Etablerar Pandox i Österrike och Nederländerna med tre hotell i
Wien, Salzburg och Amsterdam, vilka samtliga är nya länder och städer
för Pandox.

5. Hotellen ligger i stora städer med strategiska lägen och en god
balans mellan affärs- och fritidssegmentet samt internationell och
inhemsk efterfrågan.

6. Hotellen drivs av väletablerade hotelloperatörer (NH Hotels,
Rezidor och Grand City Hotels) under välkända varumärken (NH,
Radisson Blu och Park Hotel Amsterdam) med långa omsättningsbaserade
hyresavtal med garantinivåer och delade investeringar, vilket är
kärnan i Pandox affärsmodell.

7. Hotellen bidrar omedelbart positivt till Pandox resultat och
kassaflöde.

Köpeskilling och finansiering
Köpeskillingen uppgår till 415 MEUR, motsvarande cirka 4 100 MSEK till
aktuell valutakurs, på skuldfri basis inklusive minoritetsandel
hänförlig till de fyra tyska hotellfastigheterna samt efter avdrag
för uppskjuten skatt. Förvärvet finansieras genom ett nytt femårigt
banklån med Aareal Bank om cirka 270 MEUR samt övriga existerande
lånefaciliteter.

Transaktionsstruktur
Säljare är Invesco Real Estate via European Hotel Real Estate Fund II.
Pandox AB gör förvärvet av de fyra hotellfastigheterna i Tyskland
tillsammans med Eiendomsspar AS som minoritetsaktieägare med 5,1
procent. Strukturen bedöms vara den mest effektiva lösningen för
samtliga aktieägare i Pandox.

Finansiella effekter för Pandox med full konsolidering samt aktuell
valutakurs

1. Förvärvet förväntas öka Pandox hyresintäkter med motsvarande cirka
250 MSEK och cash earnings med motsvarande cirka 140 MSEK under 2017,
förutsatt att förvärvet slutförs innan 2016 års utgång.

2. Förvärvad portfölj har ett direktavkastningskrav om cirka 5,7
procent.

3. Samtliga hyresavtal är omsättningsbaserade med garantihyresnivåer.
Den förvärvade portföljens genomsnittliga återstående löptid (WAULT)
uppgår till 19 år.

4. Pandox ansvar för framtida investeringar är begränsat till större
tekniska installationer och fastighetsstruktur, vilket innebär lägre
fastighetskostnader jämfört med Pandox nordiska
hotellfastighetsportfölj.

5. Pandox ser potential att i nära samarbete med hotelloperatörerna
göra framtida kassaflödesdrivande investeringar i den förvärvade
hotellportföljen.

6. Baserat på marknadsvärdet på hotellfastighetsportföljen per 30
september 2016, samt Hilton Grand Place Brussels:

a. Ökar portföljvärdet från cirka 33,1 miljarder kronor till cirka
37,7 miljarder kronor.

b. Ökar Förvaltningsfastigheterna sin andel av det totala
portföljvärdet från cirka 78 procent till cirka 79 procent.

c. Ökar Pandox belåningsgrad (netto) från cirka 45,5 procent till
cirka 52,2 procent, vilket skall jämföras med bolagets finansiella
mål om en belåningsgrad i intervallet 45-60 procent (brutto) med
normaliserad kassa.

Villkor och slutförande
Förvärvet förväntas vara slutfört innan årsslut 2016 förutsatt att
sedvanliga godkännanden från myndigheter har erhållits, samt att
villkoren i aktieöverlåtelseavtalet har uppfyllts.

Finansiell rapportering
Pandox kommer att konsolidera de förvärvade hotellen till 100 procent
och redovisa dessa under affärssegmentet Fastighetsförvaltning, med
angivande av minoritetsandel på konsoliderad nivå, från och med
tidpunkten för förvärvets slutförande.

Portföljöversikt
Den förvärvade hotellfastighetsportföljen omfattar sju hotell med 1
744 rum. Hotellen marknadsförs under varumärkena NH, Radisson Blu och
Park Hotel Amsterdam. Hotellen tillhör det stabila och lönsamma övre
fullservicesegmentet och ligger i internationella städer (Wien,
München, Amsterdam, Frankfurt och Hamburg) med en hög andel
internationella gäster, samt regionstäder (Köln och Salzburg) med en
hög andel regional efterfrågan, vilket totalt sett skapar en god
efterfrågebalans. Hotellen har starka lägen för både affärs- och
fritidssegmentet. De gynnas av en dynamisk eventmarknad samt det
faktum att städerna också är attraktiva fritidsdestinationer.

+--------------------------+-------------+---------+---------+-------------+
|Hotell |Land |Stad |Antal rum|Läge |
+--------------------------+-------------+---------+---------+-------------+
|NH Vienna Airport |Österrike |Wien |499 |Flygplats |
+--------------------------+-------------+---------+---------+-------------+
|Radisson Blu Cologne |Tyskland |Köln |393 |City/kongress|
+--------------------------+-------------+---------+---------+-------------+
|NH Munich Airport |Tyskland |München |236 |Flygplats |
+--------------------------+-------------+---------+---------+-------------+
|Park Hotel Amsterdam |Nederländerna|Amsterdam|189 |City |
+--------------------------+-------------+---------+---------+-------------+
|NH Frankfurt Airport |Tyskland |Frankfurt|158 |Flygplats |
+--------------------------+-------------+---------+---------+-------------+
|NH Salzburg City |Österrike |Salzburg |140 |City |
+--------------------------+-------------+---------+---------+-------------+
|NH Collection Hamburg City|Tyskland |Hamburg |129 |City |
+--------------------------+-------------+---------+---------+-------------+
|Totalt | | |1 744 | |
+--------------------------+-------------+---------+---------+-------------+

Inbjudan till telefonkonferens den 18 november 2016, klockan 10:00 CET
Med anledning av förvärvet bjuder Pandox in investerare, analytiker
och media till en webbsänd telefonkonferens den 18 november 2016, kl
10:00 CET.

För att följa presentationen online gå till
http://media.fronto.com/cloud/pandox/161118. För att delta i
telefonkonferensen och ställa frågor, vänligen ring in på något av
nedanstående telefonnummer cirka tio minuter före presentationsstart.
Presentationsmaterialet görs tillgängligt på www.pandox.se.

SE: +46 (0)8 503 36 434
UK LocalCall: 08444933800
US LocalCall: 16315107498
Conference ID: 22157551
En inspelad version av presentationen kommer att finnas tillgänglig på
www.pandox.se.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40
Denna information är sådan information som Pandox AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 18 november 2016 kl. 07:00 CET.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på
större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox
hotellfastighetsportfölj omfattar för närvarande 113 hotell med drygt
24 000 rum i åtta länder. Pandox verksamhet är organiserad i
Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa
hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande
internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som
omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda
rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är
sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se.

Om Invesco Real Estate (IRE)
IRE är ett globalt fastighetsbolag som har tillhandahållit
fastighetsinvesterings- och fastighetsförvaltningstjänster sedan
1983, först i USA sedan genom expansion till Europa och Asien. IRE
har 71,3 miljarder US dollar under förvaltning globalt och mer än 441
anställda på 21 kontor runt om i världen. I Europa har vi åtta kontor
i London, München, Milano, Madrid, Paris, Prag, Luxemburg och
Warszawa samt cirka 140 anställda. Vi förvaltar 130 tillgångar i 13
europeiska länder och har 7,9 miljarder US dollar under förvaltning.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pandox/r/pandox-ab--publ--forvarvar-hotellport...
http://mb.cision.com/Main/3642/2125585/591722.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.