Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-05

Pandox: Pandox genomför en riktad nyemission om 16 350 000 aktier av serie B och tillförs härigenom cirka 3 miljarder kronor

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA,
KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE
ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN
AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Pandox AB (publ) ("Pandox" eller "Bolaget") har, med stöd av det
bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 10 april 2019 och
enligt vad Bolaget indikerat i pressmeddelande den 4 november 2019,
beslutat om en riktad kontant nyemission om 16 350 000 aktier av
serie B till en teckningskurs om 186,5 kronor per aktie.
Teckningskursen har fastställts genom ett så kallat "accelerated
book-building"-förfarande.

Nyemissionen har tecknats av cirka 130 utvalda svenska och
internationella institutionella investerare, däribland AMF Försäkring
& Fonder, Eiendomsspar AS, Lannebo Fonder, Swedbank Robur,
Länsförsäkringar, Fjärde AP-Fonden, Christian Sundt AB och Helene
Sundt AB.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett
tids- och kostnadseffektivt sätt öka Pandox finansiella flexibilitet
för förvärv och för att stärka Bolagets konkurrenskraft på den
internationella hotellfastighetsmarknaden. Pandox har nyligen
genomfört och utvärderar för närvarande ytterligare potentiella
förvärvsmöjligheter. Den ökade finansiella flexibiliteten som denna
nyemission medför stärker Pandox position som en relevant och
konkurrenskraftig köpare på fastighetsmarknaden. Genom nyemissionen
tillförs Pandox cirka 3 miljarder kronor före transaktionskostnader.

Anders Nissen, VD i Pandox kommenterar:

"Pandox har sedan börsnoteringen 2015 investerat cirka 24 miljarder
kronor i förvärv och tillväxtdrivande investeringar i
hotellfastigheter främst utanför Norden, vilket i kombination med en
positiv utveckling på hotellmarknaden har resulterat i mer än en
fördubbling av Bolagets fastighetsvärde och driftnetto. Underliggande
efterfrågan på hotellmarknaden är fortsatt positiv och vi ser goda
möjligheter för framtida förvärv och tillväxtdrivande investeringar i
Pandox nuvarande portfölj. Den ökade finansiella flexibiliteten som
en följd av nyemissionen stärker Pandox förmåga att fortsätta
generera en attraktiv avkastning åt sina aktieägare genom Bolagets
specialiserade och integrerade hotellfastighetsstrategi."

Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att
uppgå till 183 849 999 (fördelat på 75 000 000 aktier av serie A och
108 849 999 aktier av serie B). Nyemissionen innebär en
utspädningseffekt om cirka 8,9 procent baserat på det totala antalet
aktier i Pandox efter nyemissionen.

I samband med nyemissionen har Bolaget engagerat ABG Sundal Collier,
DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, Handelsbanken
Capital Markets and Skandinaviska Enskilda Banken som Joint
Bookrunners samt Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, CEO, +46 (0) 708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40
Denna information är sådan information som Pandox AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 5 november 2019, kl. 08:00 CET.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på
större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox
hotellfastighetsportfölj omfattar 146 hotell med cirka 32 700 rum i
15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning,
som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med ledande
hotelloperatörer samt Operatörsverksamhet, som omfattar
hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda
rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är
noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande
utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller
teckna, några värdepapper i Pandox i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva
värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i
USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities
Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan
registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får
inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien,
Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland
eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta
pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Pandox har inte
auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller
rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits
fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade
nyemissionen.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/pandox/r/pandox-genomfor-en-riktad-nyemission...
https://mb.cision.com/Main/3642/2953776/1135794.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.