Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-04

Pandox: Pandox utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA,
KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE
ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN
AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Pandox AB (publ) ("Pandox" eller "Bolaget") har uppdragit åt ABG
Sundal Collier, DNB Markets, Handelsbanken Capital Markets och
Skandinaviska Enskilda Banken att utreda förutsättningarna för att
genomföra en riktad kontant nyemission av aktier av serie B
motsvarande omkring 2 800 MSEK, genom ett så kallat "accelerated
book-building"-förfarande, med stöd av det bemyndigande styrelsen
erhöll på årsstämman den 10 april 2019. Pandox har erhållit
teckningsåtaganden om 2 200 MSEK från ett antal befintliga
aktieägare.

Bolaget avser att använda den potentiella emissionslikviden för att
öka den finansiella flexibiliteten för nya förvärv samt ytterligare
stärka Bolagets konkurrenskraft på den internationella
hotellfastighetsmarknaden. Pandox har nyligen genomfört och
utvärderar för närvarande potentiella förvärvsmöjligheter. Den ökade
finansiella flexibiliteten som en potentiell nyemission skulle
medföra skulle stärka Pandox position som en relevant och
konkurrenskraftig köpare.

Flera befintliga aktieägare har åtagit sig att teckna aktier i den
riktade nyemissionen. Åtagandena uppgår sammanlagt till 2 200 MSEK.
AMF Försäkring & Fonder har åtagit sig att teckna aktier för högst 1
200 MSEK, Eiendomsspar AS har åtagit sig att teckna aktier för högst
600 MSEK, och Christian Sundt AB och Helene Sundt AB har tillsammans
åtagit sig att teckna aktier för högst 400 MSEK. Ingen ersättning
eller företräde vid allokering erhålls i utbyte mot
teckningsåtagandena. Därutöver har flera andra befintliga aktieägare
och externa investerare uttryckt intresse för att teckna aktier i den
riktade nyemissionen.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, CEO, +46 (0) 708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40
Denna information är sådan information som Pandox AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 4 november 2019, kl. 17:31 CET.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på
större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox
hotellfastighetsportfölj omfattar 146 hotell med cirka 32 700 rum i
15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning,
som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med ledande
hotelloperatörer samt Operatörsverksamhet, som omfattar
hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda
rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är
noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande
utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller
teckna, några värdepapper i Pandox i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva
värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i
USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities
Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan
registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får
inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien,
Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland
eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta
pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Pandox har inte
auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller
rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits
fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade
nyemissionen.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/pandox/r/pandox-utreder-forutsattningarna-for...
https://mb.cision.com/Main/3642/2953496/1135519.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.