Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-12

PANDOX: SER INGA DRAMATISKA EFFEKTER AV VIRUS, FÖLJER NOGA - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Hotellfastighetsbolaget Pandox ser en viss
dämpning av efterfrågan på kort sikt till följd av Coronaviruset, men hur
stora effekterna blir är det än så länge för tidigt att tala om.

Det säger vd Anders Nissen till Nyhetsbyrån Direkt.

"Effekten av Coronaviruset finns framförallt på slutdestinationen, städer som
Barcelona, Venedig, Florens eller Paris och där har inte Pandox några
hotell", säger han.

Han framhåller också att högsäsongen inte har börjat ännu och att det är något
Pandox följer mycket noggrant.

"Skulle det hända något dramatiskt får vi komma tillbaka, men vi ser inga
effekter ännu", säger han.

Verksamheten i Storbritannien har rullat på ganska väl under en lång tid,
enligt Anders Nissen.

"Brexit har emellanåt beskrivits nästan som en katastrof för all verksamhet i
Storbritannien. Vi som har stor verksamhet där har inte märkt av det än",
säger han.

"Affärsverksamheten när det gäller vår sektor, antalet affärsresenärer,
fritidsresenärer och stora möten har rullat på ganska väl under en lång tid",
säger han.

Medan den genomsnittliga intäkten per tillgängligt hotellrum, revpar, steg i
de nordiska länderna under det fjärde kvartalet var motsvarande utveckling
negativ i Storbritannien.

Det som har dämpat utvecklingen i Storbritannien under den senaste tiden är
att ny kapacitet kommit in på marknaden. Det har, trots brexit, funnits en
vilja att investera i nya hotell. Det har haft en dämpande effekt, bland
annat på delmarknaderna London Heathrow Airport, Belfast och Glasgow,
framhåller vd:n.

"Den andra delen som har dämpat efterfrågan är att stora möten har det varit
lite färre av under fjärde kvartalet. Om det är en tillfällighet eller om det
är kopplat till brexit vet jag inte. Det vet jag inte men det kan vara så att
när företag och organisationer ska ha möten om framtiden vill man vänta tills
brexit är löst - det vet jag inte men det är en spekulation", säger han.

Vidare säger Anders Nissen att det nu är "fler som tänker som Pandox" och att
intresset kring förvärv i Storbritannien har ökat.

"Men det är mest sådana förvärv där man ser fasta hyresavtal i större städer.
När du ser hotell som underpresterar eller där man måste ta över driften så
är det fortfarande ett ljummet intresse. Det har inget att göra med brexit
utan det är att folk inte gillar den typen av tillgång. Det gör att vi har
möjlighet att även framgent hitta förvärvsmöjligheter i Storbritannien",
säger han.

Paradox valde att sänka utdelningen för 2019 till 3:60 kronor per aktie
jämfört med 4:70 kronor för 2018. Enligt Infronts sammanställning av
analytikerestimat väntades en utdelning på 5:03 kronor.

Enligt Anders Nissen har Pandox valt att sänka utdelningen för att öka
utrymmet för framtida förvärv och investeringar.

"Vi ser fortsatta förvärvsmöjligheter och vi har valt att sänka utdelningen
för vi tror att vi adderar mer värde till våra aktieägare genom att vi
genomför dessa värdeskapande förvärv än att vi delar ut pengarna", säger
Anders Nissen.

---------------------------------------
Malcolm Winbo +46 8 5191 7934

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News