Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-12

Pantaluren Group AB: Santosh Jain erhåller dispens från Aktiemarknadsnämnden

Stockholm 2019-02-12

Pantaluren Group AB ("Bolaget") har informerats om att
Aktiemarknadsnämnden beslutat att medge Santosh Jain dispens från
skyldigheten att buda på samtliga aktier i Bolaget, för det fall den
extra bolagsstämman i Bolaget den 2019-03-06 beslutar om förvärv av
Mediacle i enlighet med styrelsens förslag enligt den kallelse som
publicerades 2019-02-01. Aktiemarknadsnämndens beslut är villkorat av
att aktieägarna inför den extra bolagsstämman i Pantaluren Group AB
informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Santosh Jain
högst kan få genom att teckna aktierna ifråga, samt att
emissionsbeslutet biträds av aktieägare som representerar minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från
aktier som innehas av Santosh Jain.

//

För mer information, kontakta VD Robin Vestersten på:

VD - Robin Vestersten

www.pantalurengroup.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: ir(at)pantalurengroup.se

Pantaluren Group AB

Pantaluren Groups affärsidé består utav att bedriva handel med
begagnad elektronik, främst mobiltelefoner, genom sina varumärken
http://www.mobilpengar.se/ , http://www.pantaluren.se/ ,
http://www.pantadatorn.com samt http://www.ielektronik.se/ .

Denna information är sådan information som Pantaluren Group AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 februari 2019.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pantaluren-group-ab/r/santosh-jain-erhaller-di...
https://mb.cision.com/Main/15297/2739014/989562.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.