Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-23

Papilly: Korrigering: Konvertibelemissionen fullt garanterad, och styrelsen har beslutat om riktad aktieemission

KORRIGERING: KONVERTIBELEMISSIONEN FULLT GARANTERAD, OCH STYRELSEN HAR
BESLUTAT OM RIKTAD AKTIEEMISSION

"Korrigering av tidigare under dagen publicerat pressmeddelande, där
felaktigt datum för första teckningsdag angavs. Rätt datum är den 29
februari 2016."

Papillys konvertibelemission, som inleds den 29 februari, är fullt
säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Styrelsen
har även beslutat att genomföra en riktad aktieemission.

Den förestående konvertibelemissionen om 12,2 Mkr med företrädesrätt för
befintliga aktieägare är garanterad till 100 procent. Garantin, vars
slutliga villkor har fastställts idag, har utställts av ett
garantikonsortium samordnat av Capensor Capital AB i samarbete med Onoterat
AB, samt via skriftlig teckningsförbindelse från en av de större ägarna, QV
Invest AB.

Garantikonsortiet utgör 6 Mkr och teckningsförbindelserna från QV Invest AB
utgör ca 6,2 Mkr. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.
Garanter erhåller en kontant ersättning om 10 procent eller 12 procent i
konvertibler på det garanterade beloppet om utrymme i finns i emissionen.
Endast icke aktieägare i Papilly erhåller garantiersättning.

Härutöver har styrelsen, med stöd av det bemyndigande som lämnades vid
årsstämman den 28 maj 2015, beslutat att genomföra en riktad nyemission av
maximalt 800 000 aktier. Teckningskursen bestämdes till 3,00 kronor, vilket
utgör den vägda genomsnittskursen under de tjugo handelsdagar som föregick
beslutet. Nyemissionen, som kommer att inbringa Bolaget ytterligare 2,4
Mkr, riktas till Capensor, som kommer att fördela aktierna till de garanter
som ingår i garantikonsortiet, och som inte tidigare äger aktier i Bolaget.
Styrelsebeslutet, som var avhängigt ett bindande garantiarrangemang,
fattades under eftermiddagen, fredagen den 19 februari.

Syftet med avsteget från företrädesrätten är att tillförsäkra att dessa
garanter att erhåller aktier, säkerställa bolagets kortsiktiga likviditet
samt att öka aktiespridningen.

Papillys styrelse har även beslutat att förlänga den tidigare kommunicerade
teckningstiden för det konvertibelemissionen till och med den 21 mars 2016.
Anledningen till beslutet om förlängningen är att sportlovet sammanfaller
med teckningstiden.

2016-02-23

Med vänlig hälsning,

Styrelsen i Papilly AB (publ)

För ytterligare information:

Anders Struksnes
Mobil: +47 91 19 89 42
anders@struksnes.com

eller

Erik Lissner, VD
Tel: 070-657 00 42
erik.lissner@papilly.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Papilly Pressrelease 2016-02-17.pdf

Om Papilly
Papilly är ett innovationsdrivet hälsoföretag som i samarbete med ledande
forskare och experter från Karolinska Institutet och
Stressforskningsinstitutet utvecklar digitala tjänster som förebygger
psykisk ohälsa. Bolagets vision är att genom vetenskapligt utprövade och
lättillgängliga program minska stressrelaterad ohälsa på och utanför
arbetet och därigenom förbättra människors välmående och livskvalitet.

Papilly AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om värdepappers-marknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande den 23 feb 2015, klockan 16:40 svensk tid
(CET). Aktien handlas på NASDAQ OMX First North med kortnamnet PAPI.
Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Advisor.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.