Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

Par GMTN vērtspapīru iekšējā tirgū emisiju

Nasdaq Riga Biržas paziņojums Par GMTN vērtspapīru iekšējā tirgū emisiju Biržā Nasdaq Riga 2021. gada 3. novembrī notiks konkurējošā daudzcenu izsole, kurā tiks izsolīti Latvijas Republikas, kuras vārdā darbojas Valsts kase, 2031. gadā dzēšamie vērtspapīri ar fiksētu procentu (kupona) likmi 0,000% Globālās Vidēja Termiņa Vērtspapīru programmas (GMTN) ietvaros, kas tiks apvienoti un veidos vienu sēriju ar līdz šim attiecīgajās dienās emitētajiem vērtspapīriem 1 360 500 000 EUR apmērā ar fiksētu procentu (kupona) likmi 0,000% un dzēšanu 2031. gadā (turpmāk kopā – Vērtspapīri). GMTN vērtspapīru iekšējā tirgū izsoles raksturlielumi: ISIN kods XS2317123052 -------------------------------------------------------------------------------- Īsais nosaukums LVGA000031A -------------------------------------------------------------------------------- Nominālvērtība (t.i. kalkulācijas apjoms) 1 000 (EUR) -------------------------------------------------------------------------------- Dzēšanas datums 17.03.2031 -------------------------------------------------------------------------------- Fiksētā procentu (kupona) likme 0.000% -------------------------------------------------------------------------------- Fiksētā ienākuma (kupona) izmaksas datumi katra gada 17.martā līdz dzēšanas datumam ieskaitot -------------------------------------------------------------------------------- Konkurējošās izsoles pieteikumu iesniegšanas 03.11.2021 10:00-12:00 datums un laiks -------------------------------------------------------------------------------- Emisijas datums 10.11.2021 -------------------------------------------------------------------------------- Minimālais pieteikuma apjoms (un nākamais 100 000 (1 000) pieteikuma solis) (EUR) -------------------------------------------------------------------------------- Minimālais pārdošanas apjoms (EUR) 100 000 -------------------------------------------------------------------------------- Piedāvātais laidiena apjoms konkurējošajā Nav noteikts daudzcenu izsolē (EUR) -------------------------------------------------------------------------------- Latvijas Republikas, kuras vārdā darbojas Valsts kase, organizētās GMTN vērtspapīru iekšējā tirgū izsoles nodrošina birža Nasdaq Riga. Nasdaq Baltic Transaction Services +371 67 212 431 www.nasdaqbaltic.com Atruna Šis dokuments un informācija, kas tajā iekļauta, nav uzskatāma par vērtspapīru pārdošanas piedāvājumu Amerikas Savienotajās Valstīs vai kādā citā jurisdikcijā. Latvijas Republika, ko pārstāv Valsts kase (turpmāk - Latvijas Republika), nav veikusi vai neveiks nekādas darbības jebkurā valstī vai jurisdikcijā, kas ļautu vai ir paredzēts atļaut Vērtspapīru publisko piedāvājumu jebkurā valstī vai jurisdikcijā, kur šādam nolūkam nepieciešama rīcība. Latvijas Republika nav reģistrējusi Vērtspapīrus un nav paredzējusi reģistrēt jebkādu to daļu kādā no valstīm vai jurisdikcijām un jo īpaši, ka Vērtspapīri nav un netiks reģistrēti saskaņā ar Amerikas Savienotajās Valstīs spēkā esošo 1933.gada Vērtspapīru aktu (“Vērtspapīru akts”) vai citā Amerikas Savienoto Valstu štata regulējošā iestādē vai jurisdikcijā un tos nevar piedāvāt, pārdot vai pārvest Amerikas Savienotajās Valstīs, izņemot paredzētos atbrīvojumus vai darījumus, kas nav pakļauti “Vērtspapīra aktā” noteiktajām reģistrācijas prasībām un ir saskaņā ar jebkuriem attiecīgā štata likumiem attiecībā uz vērtspapīriem un var tikt pārdoti tikai ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, paļaujoties uz “Vērtspapīru akta” Noteikumiem S noteiktumiem un jebkurā veidā saskaņā ar piemērojamajiem likumiem un regulējumiem, kas spēkā attiecīgajā valstī un jurisdikcijā, kurā tiek piedāvāti, pārdoti vai pārvesti Vērtspapīri. Latvijas Republika piedāvā un pārdod Vērtspapīrus primārajiem dīleriem un citiem Nasdaq Riga biedriem Latvijas Republikā tikai izsoļu vai/un tiešās pārdošanas veidā, un Latvijas Republikas vārdā nepiedāvā tos vai nepārdod jebkurā citā jurisdikcijā. Šajā dokumentā ietvertā informācija nav uzskatāma par šeit minēto Vērtspapīru vai to piedāvājuma pilnīgu aprakstu. Pilna apraksta iegūšanai nepieciešams iepazīties ar 2013.gada emisijas prospektu un tā papildinājumus, ko Latvijas Republika sagatavo saskaņā ar GMTN vērtspapīru programmu un saistošajiem Nasdaq Riga noteikumiem un procedūrām, ko attiecina uz Latvijas valsts vērtspapīru sākotnējo izvietošanu.

Författare GlobeNewswire