Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-20

Parans Solar Lighting: Aktieägarbrev

Bäste aktieägare i Parans Solar Lighting AB (publ). Nu närmar sig
julhelgerna med stormsteg och det råder febril verksamhet i
tomteverkstan på Parans, med ett antal stora leveranser av sålda
system som skall gå ut innan årsskiftet.

[image]

I skrivande stund packas de sista systemen som skall lämna Parans
fabrik i Mölndal för att skeppas till Indien, Grekland, Malaysia och
USA till förväntansfulla kunder som vill lysa upp sin tillvaro i sina
lokaler. Den lilla bilden uppe till höger visar kalibreringsprocessen
där vi linjerar upp alla linser att se på samma "sol".

Vår kommersiella utveckling

Vi upplever en stor förändring från marknaden, på ett globalt plan,
där vi nu kontaktas av både slutkunder och bolag som önskar bli våra
partners på sina respektive hemmamarknader. För ett år sedan
fokuserade vi primärt på tre prioriterade marknader: norra Europa,
Mellanöstern och USA, då vi bedömde dessa som de med störst
potential. Detta gäller fortfarande men vi har också behövt revidera
prioriteringarna sedan vi blivit kontaktade av ett antal bolag från
andra delar av världen och där dessa bolag visat ett starkt
engagemang och vilja att investera i marknadsföring och försäljning
av Parans produkter i sina respektive marknader. Exempel på dessa som
ni delvis sett i PM är bland annat Australien, Thailand, Malaysia,
Polen, Spanien, Rumänien och Indien.

Jag får ibland frågan från aktieägare om vår strategi att bygga ett
stort partnernätverk snarare än att fokusera våra säljresurser på
direktförsäljning. Historiskt så har en stor del av vår försäljning
varit direkt mot slutkund. Men, då våra marknader är så långt bort i
världen så är vi övertygade om att vi långsiktigt kommer vara helt
beroende av att ha ett partnernätverk av starka lokala bolag med
resurser att sälja åt oss. Idag har vi ett tiotal partners och vi
bedömer att vi till sommaren kommer ha ca 20 partners. Det kommer
alltid vara så att en andel av de partners vi har kommer stå för
huvuddelen av försäljningen medan en andel inte kommer generera
särskilt mycket. Detta vet man aldrig innan man går in i en
partnerrelation men det vi nu ser är att flera av våra nytillkomna
partners är just den typen vi söker. De är professionella, de har
tillräckliga resurser i form av finansiell- och personell styrka och
de har rätt typ av kontakter med potentiella kunder. Vi ser nu att
några av våra nya partners i bland annat Indien, Polen och Australien
har en betydligt starkare förmåga ett generera leads, driva
säljprocessen och att på egen hand designa kundens lösning. Vi kommer
därför fortsätta med att utveckla vårt partnernätverk då det är enda
sättet att bygga en långsiktig förmåga att generera kontinuerligt
ökande försäljningsvolymer.

Vår pipe av nya projekt där vi just nu driver säljprocesser ökar
kontinuerligt och antalet potentiella affärer som kan materialiseras
de närmsta månaderna är fler än någonsin. Ledtiderna för vår typ av
affär är långa och vi är nästan alltid beroende av kundens övriga
projekt, som ofta är en renovering eller nybyggnation. Då kan vi ha
en ny affär på gång men ordern kommer först i samband med att
projektet i övrigt är redo att ta emot Parans system.

Vårt tekniska utvecklingsarbete

Vi har tidigare berättat om var vi står avseende den tekniska
utvecklingen av vår produkt och att vi nu har uppnått full stabilitet
i den tekniska lösningen. Det vi nu lägger resurser på är att
utveckla tilläggstjänster som skapar mervärde för kunden och där vi
också skapar möjligheter till löpande abonnemangsintäkter med bra
marginaler. Många av våra kunder har andra IT-system som hanterar
byggnadens övriga teknik så som värme, ventilation, belysning etc.
Det finns en stor efterfrågan på att kunna koppla samman
Paranssystemet med övriga system för att kunna tillhandahålla
relevant information till brukarna. Vi arbetar därför med att
utveckla kundinterface i form av API och appar som skall ge kunden
ökat mervärde.

Vår strategiska affär med det kinesiska bolaget

Den strategiska affären med det kinesiska bolaget går också framåt i
mycket positiv riktning och vi har nu satt nästan alla detaljer i det
investeringsavtal som skall ligga till grund för vårt samarbete. Nu
sitter våra jurister på båda sidor och granskar detaljerna i avtalet.
Vi hoppas kunna vara i mål med detta inom några veckor.

Vi bedömer att potentialen i samarbetet med kineserna är omfattande
och baserat på det vi ser generellt i marknaden för utbyggnation av
5G globalt så har fler bolag sett just lyktstolpar som den mest
optimala infrastrukturen att använda sig av för bland annat 5G
systemen. Ett av skälen till detta är att tekniken för att hantera
självkörande bilar till stor del kommer byggas på att vara uppkopplad
till 5G. De patent som Parans kommer förvärva inom detta området
kommer göra oss konkurrenskraftiga, både tekniskt och kommersiellt då
vi kommer kunna erbjuda marknaden en prisnivå och en kvalitet som
kommer vara svår för våra konkurrenter att matcha. Vår partner i Kina
levererar just nu ut 58 stycken 5G Smart Towers till en stad strax
norr om Qingdao. Testordern är på ca 5 MSEK till vår potentiella
partner. Dessa kommer vara en testinstallation som kommer utvärderas
under 2020. Baserat på ett positivt utfall har de en tentativ order
på 10 000 Smart Towers bara till denna stad. Affärens potentiella
orderstorlek är ca 500 MSEK och det är bara till en stad. Vi planerar
inledningsvis att sälja dessa system i Kina men därefter marknadsföra
systemen på den globala marknaden.

På kort sikt har vår partner också sin existerande löpande affär med
Energy Management Contracts (EMC) där de byter ut gamla lyktstolpar
mot lågenergistolpar och där finansieringen tillhandahålls av externt
finansbolag gentemot städerna, som endast betalar en månatlig avgift
samtidigt som de sparar upp till 80% av elkostnaden för belysning av
sina gator.

Som vi tidigare skrivit så är planen fortsatt att Parans kommer få in
kineserna som storägare och att vi kommer sätta upp ett eget
dotterbolag i Kina som kommer ta över både patent och
produktionsanläggning. Alla befintliga och kommande ordrar som
kineserna genererat kommer också flyttas över till Parans helägda
dotterbolag, vilket skulle innebära att samtliga försäljningsintäkter
från kunder av 5G Smart Towers skulle tillfalla Parans dotterbolag.
Det är många detaljer att hantera i en sådan affär, men vi upplever
att vi kommer allt närmare kineserna och vi har samsyn i alla stora
frågor. Man måste samtidigt vara medveten om att denna typen av
affärer är svåra att uppskatta avseende dess ledtider.

Även om julhelgerna kommer innehålla en hel del arbete för oss så ser
vi samtidigt fram emot att få spendera lite mer tid med våra nära och
kära i några dagar. Vi känner stor entusiasm inför 2020 och vi tror
att det nya året kan innebära ett stort kliv framåt i flera
avseenden. Vi går in i 2020 med en orderstock på nästan 20 MSEK som
skall levereras, i tillägg till det som kommer realiseras under året
i sig.

Till slut vill vi önska er alla en riktigt God Jul och ett spännande
och soligt 2020.

Soliga julhälsningar,

Anders Koritz, VD

För mer information kontakta gärna:

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635,
anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett
innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar.
Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till
fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela
världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market
och har kontor i Mölndal.

Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/parans-solar-lighting/r/aktieagarbrev,c2996481
https://mb.cision.com/Main/11600/2996481/1165666.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.