Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-13

Parans Solar Lighting: Aktieägarbrev, juli 2017

Bäste aktieägare i Parans Solar Lighting AB

Sommaren närmar sig och många ser fram emot en efterlängtad semester.
På Parans kommer vi dock inte stänga igen då det just nu är
"högtryck" i vår verksamhet och det är mycket som måste på plats
under sommaren.

I detta brev kommer jag ge er en inblick i vad som sker i bolaget just
nu, både operationellt och kommersiellt. Sedan mitt förra brev har vi
kommit långt i vårt arbete med att utveckla bolagets förmåga och vi
börjar nu se resultat i form av nya kommersiella partners samt nya
tecknade orders på både fokuserade primärmarknader men också på våra
sekundära marknader.

Sedan i höstas och genom vintern/våren har vi varit konsekventa i vårt
budskap till marknaden. Vi har sagt att allt arbete som pågår syftar
till att bygga en stark plattform för tillväxt. Det har inneburit
allt från att industrialisera den nya SP4:an till att stärka vår
förmåga att utveckla nya distributörer och att sälja våra produkter.
Vi har nu etablerat starkare relationer till både underleverantörer
och till våra agenter och distributörer, vilket är en förutsättning
för att kunna öka försäljningen och samtidigt i samma takt kunna
producera och installera nya system och i förlängningen kunna ta hand
om och serva våra kunder.

Som vi tidigare kommunicerade i separat PM har vi den senaste veckan
tagit hem order på SP4-system till England, Italien och till Canada
till ett totalt ordervärde på ca 500 000 SEK. Det är en tydlig signal
att marknaden visar ett betydande intresse för tekniken och
möjligheten att ta in naturligt solljus.

Den marknad där vi hittills har kommit längst och som vi också ser som
den med störst potential är USA. Där har vi under våren lyckats skapa
en hög aktivitetsnivå hos vår distributör. Vad innebär det då att
etablera sig på en marknad som USA? Det är en rad saker som skall på
plats för att vi skall skapa en kontinuerlig och stadigt växande
försäljningsvolym. Vi har tagit fram säljmaterial av olika karaktär,
alltifrån broschyrer till produktspecifikationer och manualer till
utbildningsmaterial för säljarna. För drygt en vecka sedan genomförde
vi en första utbildningsomgång med deras regionala säljchefer och
några tekniker.

Tidigare har vi låtit kunden ombesörja installation och service på
våra system. Som vi tidigare berättat har vi beslutat att
installation och service endast får utföras av Parans egna tekniker
eller av Parans utbildade och certifierade servicetekniker. Nu har vi
ingått samarbete med en lokal partner för allt installations- och
servicearbete på den amerikanska marknaden. Bolaget heter National
Skylight Solutions och ett antal av deras tekniker har nu genomgått
en första utbildningsomgång på SP4-systemet. När vi efter sommaren
installerar de första SP4-systemen så kommer dessa tekniker att få
öva i skarp miljö och när vi anser att de har all nödvändig kunskap
så kommer de helt att få ansvara för våra installationer i USA. Detta
kommer både öka servicegraden för våra amerikanska kunder samtidigt
som vi kraftigt sänker våra kostnader runt installation och service.
Vi kommer också inom kort att ha ett eget telefonnummer i USA med en
amerikansk röst som svarar "Parans".

Under våren har vi genomfört två mässor i USA, dels en nationell mässa
för arkitekter i Orlando, Florida samt en av världens största
belysningsmässor i Philadelphia. Vi upplevde ett fantastiskt intresse
för vår lösning som stod i stark kontrast till alla andra utställare
som "bara" kunde erbjuda LED-belysning.

Ett resultat av det metodiska arbetet med att utveckla en komplett
förmåga tillsammans med vår partner Wasco Skylights är en stadigt
ökande mängd leads och nya offertförfrågningar varje vecka. En
utmaning vi just nu har är att ledtiden från order till leverans är
för hög. Vi har de senaste månaderna legat på 12-15 veckor. Detta är
inte en acceptabel leveranstid för den genomsnittlige amerikanske
kunden, då denne kräver max 6-7 veckor från order.

Just nu pågår ett intensivt arbete med att öka produktionskapaciteten.
En stor del av detta arbete består i att utveckla vår leverantörsbas.
Det är inte alltid samma leverantör man använde vid
lågvolymstillverkning är rätt när man successivt ökar volymen. Därför
upphandlas just nu alla ingående komponenter och vi köper in i batch
för att kunna tillverka och skeppa med kortare ledtid. Målet är att
vi från och med september i år skall komma ner till den efterfrågade
ledtiden på 6-7 veckor.

En viktig del i att komma med i de större upphandlingarna i USA är att
vår produkt är specificerad och därmed finns med i det sortiment av
lösningar som arkitekter och andra aktörer i föreskrivande led söker
och använder sig av. Vi har därför inlett arbete med att få detta
gjort, vilket bland annat inkluderar att vi finns med som ett objekt
i de olika etablerade systemen som används. Detta kommer vara klart i
slutet av sommaren.

Sammanfattningsvis är vi mycket nöjda med utvecklingen av vårt
samarbete med Wasco Skylights i USA. De har fått igång sin
organisation på ett bra sätt och vi ser en ökande aktivitetsnivå.
Samtidigt ställer de höga krav på oss som leverantör och vi måste
hela tiden matcha upp med rätt resurser inom både den operationella
verksamheten såväl som inom den kommersiella. De säger att de
upplever det "nya Parans" och det är ett förtroende som vi
kontinuerligt måste vårda.

Parans har idag en unik produkt som leder solljus med hög
verkningsgrad. Vi har också ett system som vi kan kommunicera med via
internet och därigenom erbjuda utökat kundvärde. Nästa steg i vår
strategiska utveckling är att öka effektiviteten i hur vi utvecklar
nya marknader, utan att sprida oss tunt resursmässigt. Som en del i
denna strategi har vi inlett samarbete med ett par olika partners. Vi
har bland annat ett samarbete med Business Sweden i Dubai för att få
stöd i arbetet med att finna en stark partner i MENA-regionen. En
partner som skall ha liknande förmåga som den vi ser i Wasco i USA.

I slutet av augusti så kommer vår nya försäljningschef, Fredrik
Johansson, att börja och detta kommer bli ett starkt tillskott i
utvecklingen av vår kommersiella förmåga. Fredriks mångåriga
erfarenhet av att arbeta i Gulfområdet kommer vara en stor tillgång
då vi har stora ambitioner med detta område.

Vi tror att det finns förutsättningar att växa kraftigt och detta
kräver starka partnerskap med större aktörer. Vår förmåga att
identifiera och skapa dessa partnerskap är en nyckel till hur
framgångsrika vi kommer bli de kommande åren. Vi har därför också
inlett samarbete med strategiska rådgivare för att få stöd i detta.

Under våren genomförde vi en framgångsrik företrädesemission där
bolaget tillfördes drygt 13 MSEK i nytt kapital. Emissionen blev inte
bara fulltecknad, utan det övertilldelningsutrymme på 1 miljon aktier
som erbjöds blev också fulltecknat. Ungefär hälften av emissionen
tecknades dessutom av nya investerare, så vi hälsar dessa aktieägare
välkomna.

Under den ordinarie årsstämman gjordes också några förändringar i
styrelsens sammansättning. Peter Rung hade informerat valberedningen
att han inte var tillgänglig för omval. Valberedningen föreslog att
styrelsen skulle kompletteras med två nya personer, Anders Barne samt
Gunnar Bensefeldt.

Anders är sedan 2017 professionell styrelsemedlem och rådgivare in en
rad tillväxtbolag inom förnyelsebar energi. 20 års erfarenhet inom
Energi. Under de senaste 10 åren som VD för Brittiska RES Ltd
Nordiska Verksamhet Nordisk Vindkraft AB och därefter VD för Kraftö
AB. Tidigare ledande befattningar i Danska Energibolaget DONG Energy
och dessförinnan ansvarig för Energy Services inom finska Wärtsilä
OY.

Gunnar har i huvudsak arbetat med marknadsföring och försäljning på
exportmarknader och upprättande av internationella distributionsnät.
Under 17 år arbetade han på ITT-ägda Flygt pumpar och senare i Zylem
pumpar och därefter under 10 år i Atlas Copcokoncernen samt några
kortare uppdrag inom andra bolag. Produkterna har varierat från lätta
och tunga maskiner samt projekt/systemförsäljning. Under 5 år
startade han upp och drev säljbolag i USA och under övrig tid
huvudsakligen från Sverige. Hans nuvarande sysselsättning är
affärsutvecklingsuppdrag för Atlas Copco samt några mindre
styrelseuppdrag.

Vi är glada att få in den stora erfarenhet som Anders och Gunnar tar
med sig in i styrelsearbetet och tackar Peter Rung för det stöd vi
fått under de två år som Peter var ledamot.

Under det kommande halvåret och in i 2018 kommer vi fortsätta vårt
arbete med att bygga förmåga och öka intensiteten i säljarbetet. Den
bas som vi nu är på väg att etablera kommer ge resultat och vi
förväntar oss stadigt ökande försäljningsvolymer under hösten. Vi
känner stor entusiasm runt allt säljarbete som nu pågår och förväntar
oss att volymerna kommer öka stadigt, vilket är det vi sedan ett år
tillbaka konsekvent har kommunicerat.

Det är ett nytt Parans, med all den nödvändiga förmåga som krävs, som
nu tar form. Det skall bli oerhört spännande att se resultatet av det
arbete som inleddes för snart ett år sedan.

Till sist vill jag önska er en fantastisk sommar, med massor av
välgörande sol!

Bästa hälsningar,
Anders Koritz, VD

För mer information kontakta gärna:
Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635,
anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett
innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar.
Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till
fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela
världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget
och har kontor i Göteborg.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/parans-solar-lighting/r/aktieagarbrev--juli-20...
http://mb.cision.com/Main/11600/2307017/699962.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.