Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-25

Parans Solar Lighting: Aktieägarbrev, oktober 2017

Bäste aktieägare i Parans Solar Lighting AB (publ)

Nu har hösten kommit och det är på sin plats att ni får en uppdatering
kring vad som händer i bolaget.

Som ni vet så har vi nu fått in de viktigaste nyckelpersonerna i
organisationen och vi har därmed också tillräckligt med resurser för
att ta de viktiga stegen i bolagets tillväxt. Just nu så råder det
febril verksamhet inom både försäljning och inom den operativa
verksamheten.

Jag tänkte börja med att berätta vad som händer inom försäljning och
marknad.

För att kunna få igång en kontinuerlig och stadigt ökande försäljning
i våra primära marknader, USA, UAE samt Nordeuropa så krävs det att
ett antal olika delar är på plats. Det första är att vi har starka
partners i form av agenter och distributörer. Arbetet med att
utveckla samarbetet med vår exklusiva distributör, Wasco Skylights,
USA, går framåt och vi har idag ett tätt samarbete med dem. Det som
dock krävs av oss för att de skall kunna utföra sitt säljarbete och
ta prospekt hela vägen fram till säljavtal är att allt nödvändigt
säljmaterial är på plats. Det rör sig om produktspecifikationer,
broschyrer, installationsguider och annat säljstödsmaterial. Detta är
nu framtaget och distribuerat till våra partners. Vårt system ritas
alltid in i en arkitektritning och det är oftast en ljusdesigner som
lägger in systemet i sina program. Vi har därför haft vårt nya
SP4-system på SP (Statens Provningsanstalt som numera heter RISE) i
Borås, där de har mätt upp ljuset från systemet och gjort om det till
en "ljusfil" som sedan kan användas i olika ljusdesignprogram.
Filformaten heter LDT för Europa och IES i USA. Detta blev klart för
en knapp månad sedan.

Just nu bygger vi upp en allt större pipe med leads i USA och vi ser
hur Wascos säljare, med stöd av våra egna, successivt lär sig hur
vårt system fungerar så att de också blir bättre på att driva
säljprocesserna mot avslut. Under augusti månad genomförde vi en
första utbildningsomgång med Wascos säljare och detta kommer vi
fortsättningsvis göra regelbundet.

Om en dryg vecka kommer vi ställa ut vårt SP4-system på
Greenbuildmässan i Boston. Det blir den tredje mässan vi ställer ut
vårt system på den amerikanska marknaden under innevarande år.
Greenbuild är en mässa för gröna teknologier i fastigheter.

Vi har också inlett samarbete med amerikanska rådgivare som hjälper
bolag in i offentliga upphandlingar. Bara i Kalifornien har man
avsatt 1,3 miljarder dollar för att stödja implementering av gröna
teknologier.

Den andra högprioriterade marknaden där vi satsar dedikerade resurser
är UAE och regionen strax utanför. Vi har under sommaren haft hjälp
av Business Sweden i Dubai med att identifiera och introducera oss
till potentiella partners som kan ta ett ansvar för att bearbeta
denna marknad. Vi har genomfört ett antal resor dit och träffat de
med störst potential och i skrivande stund har vi folk på plats för
att slutförhandla med de vi bedömt som starkast.

Arbetet med att utveckla kommersiella partners är grunden det som
skapar Parans förmåga att kontinuerligt öka sin försäljningsvolym.
Det är därför högprioriterat. Dock så driver vi också parallella
processer med direktförsäljning mot slutkund. Det är allt från
kommuner i Sverige, med exemplet på gymnastiksalen i Malmö, till
stora bolag som har internationell närvaro. Ni kommer successivt att
få pressmeddelanden (PM) om hur dessa affärer utvecklar sig.

En viktig del i att lansera våra produkter är att sälja och installera
systemen hos namnkunniga kunder i våra prioriterade marknader. Det
skapar dels bra marknadsföring för vårt bolag och våra produkter men
det är också en avgörande del i att kunna visa upp systemen på de
lokala marknaderna. Ni kommer också kunna följa denna utveckling i PM
under hösten/vintern.

Vad händer i bolaget på den operativa sidan?

I förra veckan installerades den första SP4:an version 2.0 (den
industrialiserade versionen) i Minneapolis, USA. På plats var inte
bara våra egna installatörer utan också representanter från vår
amerikanska distributör samt vår nya lokala installationspartner
National Skylight Solutions, NSS. I samband med detta hölls ett andra
utbildningstillfälle. NSS kommer att få göra några installationer
under handledning av våra egna installatörer innan de blir
certifierade

Paransinstallatörer. Mycket resurser läggs på att utbilda lokala
representanter för att säkerställa att installationerna av SP4 görs
med en hög kvalitet.

Som jag har berättat tidigare så är det en ganska omfattande
infrastruktur som måste på plats på en marknad för att den skall ha
förmåga att både sälja i stora volymer men också kunna installera och
serva dessa system på ett kostnadseffektivt sätt. Nu börjar vi få
mycket av detta på plats för den amerikanska marknaden och arbetet
med att få en motsvarande infrastruktur med sälj- och
installationsförmåga i UAE pågår för fullt.

Vi har nu fått de viktigaste delarna av vår leverantörsbas på plats
och köper in komponenter för att gradvis kunna öka produktionen. Som
med all tillverkningsverksamhet måste man alltid och kontinuerligt
jobba med eventuella hinder som kan uppstå, detta hanteras väl av vår
organisation. Där skiljer vi oss inte från stora bolag som också
kontinuerligt arbetar med kvalitetssäkring av inkommande komponenter
från olika leverantörer. Vi har också avsatt resurser för att
kontinuerligt arbeta med produktvårdsrelaterat utvecklingsarbete.

Hur tänker bolaget när det gäller finansiering av verksamheten?

Den resa vi påbörjade för drygt ett år sedan där vi bygger en
nödvändig förmåga, både operationellt och kommersiellt, innebär att
vi måste ta på oss en högre kostnadsmassa i form av mer personal i de
olika funktionerna samt att vi också måste finansiera uppbyggnad av
produktionskapacitet. Vi köper till exempel initialt in mer
komponenter än vad vi har behov av i lagda order då vi måste ha en
tillräckligt bra och attraktiv leveranstid. Vissa komponentslag måste
också köpas in i större batcher för att det skall bli ekonomiskt
relevant.

Vi har lagt en budget med en successivt ökande intäktsvolym och med en
matchande kostnadsmassa för att klara av att bygga den nödvändiga
infrastruktur som skall hantera ökande försäljningsvolymer, enligt
det jag beskrivit ovan. Våra ambitioner är höga och vi har ett ansvar
att hela tiden se över hur vi skall säkerställa en långsiktig
finansiering av bolaget. En del av detta innebär att vi för dialog
med olika banker kring kortsiktig rörelsekredit för produktion. Vi
ser också på andra finansieringsformer för att kontinuerligt
säkerställa en god likviditetsnivå i bolaget. Det är av detta skäl
som vi kallade till extrastämma för att öka flexibiliteten för
bolaget så att styrelsen har möjlighet att använda sig av både
aktier, konvertibler och teckningsoptioner i lämpliga upplägg. Vi
kommer dock inte att öka det befintliga bemyndigandet i antalet
aktier.

Så som jag inledde brevet vill jag också avsluta det. Det har aldrig
tidigare rått en så hög aktivitetsnivå i bolaget. Vi ser nu hur en
större organisation med starkare förmåga successivt tar steg mot att
både öka försäljningen och samtidigt hantera en allt större
kundmassa. Vi vet att Ni, våra aktieägare, har varit tålmodiga och
att era förväntningar är höga på oss. Vi känner också ett stort
ansvar och gör vårt absolut bästa för att infria dessa förväntningar.

Anders Koritz

VD, Parans Solar Lighting AB (publ)

För mer information kontakta gärna:

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635,
anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett
innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar.
Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till
fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela
världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget
och har kontor i Göteborg.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/parans-solar-lighting/r/aktieagarbrev--oktober...
http://mb.cision.com/Main/11600/2375255/741466.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.