Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-14

Parans Solar Lighting: Beslut om företrädesemission

Styrelsen i Parans Solar Lighting AB har med stöd av bemyndigandet
från årsstämman den 26 maj 2015 beslutat att genomföra en nyemission
med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget
drygt 14 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Samtliga i
styrelsen tecknar minst sin pro rata andel. Därutöver kommer VD Nils
Nilsson delta i emissionen.

Den 8 mars lanserade Parans den fjärde generationen solljussystem på
EcoBuild-mässan i London. Intresset vid lanseringen var väldigt stort
från närvarande deltagare på mässan. Paranssystemet SP4 kan levereras
med fiberoptiska kablar upp till ca 100 meter vilket innebär att SP4
kan leverera solljus upp till 30 våningar ner i byggnader samt till
rum djupt in i byggnaden och långt från fönster. Det innebär att
Paransljuset kan installeras i betydligt större byggnadskomplex än
tidigare, så som skyskrapor, tunnelbanestationer och så vidare,
vilket ökar användningsområdet väsentligt. Parans lösningar blir
intressanta för fler och större projekt.

Google blir först med att installera SP4. Under 2015 har Parans
tillsammans med sin partner, Wasco Skylights, i USA installerat
SP3:or på Googles kontor i Kalifornien. I lounge och lunchrum kommer
solljus in via Paranssystem och Google är positiva till Paransljuset.
Den nya fjärde produktgenerationen kommer under våren installeras på
Kalifornienkontoret och blir därmed den första installationsplatsen
för SP4:an.

För att ha tillräckliga resurser för marknadslanseringen av det nya
solljussystemet samt för att bygga en över tiden stabil
försäljningsorganisation som själv och via partner kan täcka en stor
del av Parans primära marknad har styrelsen beslutat om att genomföra
denna nyemission.

Villkor för nyemissionen
- Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som
för varje, på avstämningsdagen, innehavd aktie erhåller en
teckningsrätt.

- Fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie.
- Emissionskursen är 5 SEK per aktie.
- Nyemissionen omfattar maximalt 2 801 761 aktier.
Tidsplan för nyemissionen
- Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 18 mars
2016.

- Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 21 mars
2016.

- Avstämningsdag är 22 mars 2016.
- Teckning med företrädesrätt sker genom betalning från och med 29
mars - 15 april 2016.

- Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
- Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under
perioden 29 mars - 13 april 2016.

- Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget
från och med den 29 mars 2016 fram till dess att Bolagsverket har
registrerat emissionen. Denna registrering beräknas att ske i början
av maj 2016.

Innan teckningsperioden startar kommer fullständigt
emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerade på
Bolagets hemsida www.parans.com, på AktieTorgets hemsida
www.aktietorget.se samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se.

För mer information kontakta gärna:
Nils Nilsson, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0736-264 052,
nils.nilsson@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett
innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar.
Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till
fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela
världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget
och har kontor i Göteborg.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/parans-solar-lighting/r/beslut-om-foretradesem...
http://mb.cision.com/Main/11600/9933901/488301.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.