Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-23

Parans Solar Lighting: Delårsrapport januari - juni 2018

Parans Solar Lighting AB (publ) 556628-0649

FÖRSTA HALVÅRET I SAMMANDRAG

· Periodens intäkter uppgick till 4 741 KSEK (2 734)
· Periodens resultat uppgick till -9 296 KSEK (-8 242)
· Resultat per aktie: -0,45 SEK (-0,59)

ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG

· Periodens intäkter uppgick till 2 572 KSEK (521)
· Periodens resultat uppgick till -5 058 KSEK (-5 174)
· Resultat per aktie: -0,25 SEK (-0,37)
· Antal aktier: 20 472 279 (14 008 806)
· Likvida medel: 1 011 KSEK (10 483)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· Parans har under första halvåret 2018 fortsatt att bygga bolagets
förmåga, både kommersiellt och operationellt, enligt den expansiva
strategiska plan som man arbetat efter under 2017.

· Operationellt har detta inneburit att bolaget tagit hem
produktionsverksamheten i egna lokaler. Detta gör att bolaget har
ökad kontroll över både kvalitets- och kapacitetsutvecklingen, vilket
är nödvändigt för att kunna bygga ett starkt förtroende för vår
förmåga att leverera gentemot stora kunder med stora projekt.

· Vi har idag en stabil teknisk lösning. Bolaget har under våren
fortsatt arbetet med att gå över till standardkomponenter där så är
möjligt och genom detta vidareutveckla vår leverantörsbas mot större
leverantörer med bättre kapacitet för framtida volymökning.
Investeringar i kontinuerligt kvalitetsarbete kommer dock fortsätta.

· Organisationen har stärkts i form av ytterligare en installations-
och servicetekniker samt en ekonomichef.

· Bolagets försäljningsstrategi, som bygger på etablering av ett
starkt nätverk av lokala partners (distributörer) i våra fokuserade
marknader har under våren tagit kliv framåt. Nya partnerkontrakt har
ingåtts med bolag i Italien och Dubai samtidigt som mycket arbete har
lagts på att öka aktivitetsnivån hos våra befintliga partners i Hong
Kong, Kanada, Storbritannien och i UAE. Vi ser också hur kännedomen
kring vårt bolag och våra produkter kontinuerligt ökar. Detta har
lett till att antalet förfrågningar från nya potentiella
försäljningspartners har ökat. Exempel på marknader där vi nu är i
partnerdiskussioner är Oman, Australien, Indien och Holland.

· Bolaget arbetar nu direkt mot de representantbolag som tidigare
gick genom Wasco Skylight i USA. Vi har därför etablerat nödvändig
infrastruktur för att kunna sälja och leverera direkt mot slutkund
till den amerikanska marknaden. Vi har redan ett antal prospekt som
dessa rep-bolag har identifierat och där vi nu är i
projekteringsfasen.

· I syfte att utveckla bolagets försäljning gentemot den offentliga
sektorn i USA etablerade bolaget ett samarbete med National
Strategies Inc. (NSI). Fokus har varit på Kalifornien, då de anses
vara den mest miljöinriktade och progressiva staten runt grön teknik
i USA. Efter en första omgång av möten och presentationer under våren
kommer vi presentera vår lösning för ytterligare 11 energibolag i
södra Kalifornien i början av september.

· En generell utveckling i de prospekt som kommer in är att fler och
fler av dessa är av större karaktär. Vi ser detta som ett kvitto på
att våra investeringar i att bygga en trovärdig förmåga, både
kommersiellt men också operationellt, ger resultat. Ett konkret
exempel på detta är affären med tunnelprojektet i Holland. Det är ett
projekt som bolaget arbetat med under hela våren 2018 och som
kulminerade i början av juli då representanter från slutkunden
(holländska staten) och konsortiet som utvecklar tunneln besökte
Parans. Deras feedback var att de var imponerade över vår förmåga och
professionalism, vilket låg till grund för slutkundens formella
klartecken till att gå vidare med att använda Parans fiberoptiska
lösning för ett belysa tunneländarna. Affärens storlek för Parans del
kommer vara på ca 20 MSEK.

· Under våren har vi identifierat helt nya applikationsområden för
vår teknik, förutom att belysa kommersiella lokaler med fullspektrum
solljus där människor vistas dagligen.

· Det ena är, som beskrivet i punkten ovan, belysning av tunnlar.
Målet för tunnelprojektet har varit att minska risken för
trafikolyckor när bilister kör in i en mörk tunnel från en ljus och
solig miljö utanför tunneln. Bilistens öga behöver tid på sig för att
anpassa sig till den mörkare miljön i tunneln. Detta kan åstadkommas
genom elektrisk belysning. Det är dock förenat med en hög
energikostnad att åstadkomma den nödvändiga belysningen i tunnelns
ändar genom traditionell belysning. Vidare så skall ljuset i tunnelns
ändar kontinuerligt anpassa sig till hur ljust det är utomhus. Genom
Parans lösning åstadkommer man en naturlig anpassning av ljusmängden
samtidigt som energikostnaden blir när noll. Vår samarbetspartner i
Holland ser denna applikation för Parans som möjlig för flera av
deras infrastrukturprojekt med en möjlighet att det kan bli en
industristandard.

· Den andra applikationen rör vertikal odling i växthus. Denna typen
av odling ökar i stor omfattning på global basis och med Parans
teknik kan man odla med exceptionellt lågt utrymme mellan respektive
odlingshylla. Vi är idag i förhandling med ett par olika aktörer inom
segmentet.

· I Australien har Paransljuset fått certifikat och blivit klassat
som dagsljus. Intresset från svenska myndigheter av certifikatet är
stort och kan man få detta godkänt inom EU så kommer det att ge en
enorm möjlighet att påverka fastighetsvärdena inom hela EU.

BOLAGETS RESULTAT

· Bolagets resultat är enligt plan och vi ser hur både orderingång
och omsättningssiffrorna ökar betydligt jämfört med 2017 då bolaget
påbörjade försäljningen av det industrialiserade SP4-systemet. Den
strategiska plan som togs fram under hösten 2016 innebar en nystart
för bolaget, med en betydligt mer expansiv ambition och uppbyggnad av
generell förmåga för att kunna ta kontinuerliga steg i ökad
försäljning. Detta innebär att bolaget har tagit på sig en högre
kostnadsbas, men den är helt nödvändig för att kunna nå våra
långsiktiga mål för försäljning och lönsamhet.

UTSIKTER

· Bolaget kommer fortsätta att investera framåtriktat genom att öka
marknadsinsatserna i form av deltagande på mässor, ökade
resursinsatser i att stödja våra distributörer och agenter ute i fält
samt att utveckla vår marknadsföring med uppdaterad hemsida, mer
rörlig media och utökat produktutbud.

· Ett av målen för hösten är att öka insatserna gentemot våra
distributörer samt att öka nätverket av nya partners/distributörer.

· Antalet prospekt som bolaget arbetar med ökar kontinuerligt. Vi
ser därför med tillförsikt på höstens utveckling av både orderingång
och försäljning.

GRANSKNING

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

KOMMANDE RAPPORTER

Parans lämnar återkommande ekonomisk information 4 gånger per år.
Nästa informationstillfälle är den 22 november 2018 då publicering
sker av Kvartalsredogörelse juli - september 2018.

Det går att prenumerera på rapporter genom att på Spotligh Stock
Markets hemsida www.spotlight.se under fliken Nyheter och sedan under
Prenumerera anmäla sig till kommande nyheter från bolaget.

23 augusti 2018

Parans Solar Lighting AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelsens
försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018.

För mer information kontakta gärna:

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635,
anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett
innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar.
Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till
fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela
världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market
och har kontor i Mölndal.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/parans-solar-lighting/r/delarsrapport-januari-...
http://mb.cision.com/Main/11600/2599025/896105.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.