Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-21

Parans Solar Lighting: Delårsrapport januari - september 2019Parans Solar Lighting AB (publ) 556628-0649

DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA I SAMMANDRAG

· Periodens intäkter uppgick till 3 587 KSEK (5 714)
· Periodens resultat uppgick till -13 880 KSEK (-13 432)
· Resultat per aktie: -0,27 SEK (-0,60)

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG

· Periodens intäkter uppgick till 874 KSEK (973)
· Periodens resultat uppgick till -3 607 KSEK (-4 136)
· Resultat per aktie: -0,07 SEK (-0,18)
· Antal aktier: 52 030 497 (23 180 372)
· Likvida medel: 7 165 KSEK (1 012)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· Parans fortsätter att ta kliv ut på den globala marknaden.
Partnernätverket har utökats och bolaget förhandlar i skrivande stund
med ett antal nya distributörer på de asiatiska marknaderna.

· Rekrytering av ytterligare en affärsutvecklare har resulterat i
ett ökat fokus mot Sydeuropa, där vi redan har tagit hem ett par
affärer.

· Förhandlingarna med ett kinesiskt bolag har fortsatt i positiv
riktning och stora delar av detaljerna i ett kommande avtal är satta.
Planen är att i slutet av året ha ingått slutliga avtal.

· Bolaget ser ett signifikant ökat intresse från både kunder och
potentiella försäljningspartners från hela världen. En intressant
förändring är att även marknader i Sydostasien såsom Thailand,
Malaysia, Filipinerna och Indien har ökat i aktivitetsnivå. Så också
i Australien. Detta stärker ytterligare bolagets kommersiella
plattform för långsiktig tillväxt och ökad lönsamhet.

· Utvecklingsarbetet med den uppdaterade fiberkabeln är inne i sitt
slutskede och bolaget hoppas kunna presentera resultatet inom kort.

· Projekt har startats i USA tillsammans med Business Sweden med
målet att finna en större partner med tillräckliga resurser för att
ta ett rejält grepp om denna marknad. Fortsatt fokus på att
vidareutveckla de relationer som redan etablerats på västkusten.

BOLAGETS RESULTAT

· Parans orderbok är runt 20 MSEK av ännu icke levererade ingångna
ordrar

· Pipen av potentiella affärer under förhandling ligger på drygt 50
MSEK

· Ett flertal nya ordrar ingångna men har ännu inte levererats
UTSIKTER

· Bolaget har ett kontinuerligt ökande inflöde av leads och dessa
kommer dessutom från stora delar av världen. Vi upplever därmed att
Parans börjar bli ett känt varumärke inom segmentet fiberoptiskt
dagsljus. Detta i kombination med att allt fler länder sätter ett
ökat fokus på dagsljuskrav på kommersiella byggnader och att de
lagstiftar om dessa krav gör att Parans är starkt positionerad för
det behov som kommer uppstå.

· Potentialen i samarbetet med den kinesiska partnern är
signifikant. Utbyggnad av 5G infrastruktur kommer ske globalt och när
samarbetsavtalet förverkligas, kommer Parans att kunna utnyttja
potentialen i denna marknad.

· Med de pågående marknadsaktiviteterna i kombination med
potentialen i kinaaffären så skapar vi goda förutsättningar för att
ta betydande steg framåt i vår ambition att bygga ett lönsamt och
stort Parans.

GRANSKNING

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

KOMMANDE RAPPORTER

Parans lämnar återkommande ekonomisk information 4 gånger per år.
Nästa informationstillfälle är den 21 februari 2020 då publicering
sker av Bokslutskommuniké 2019.

Det går att prenumerera på rapporter genom att på Spotlight Stock
Markets hemsida www.spotlightstockmarket.se under fliken Nyheter och
sedan under Prenumerera anmäla sig till kommande nyheter från
bolaget.

21 november 2019

Parans Solar Lighting AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelsens
försorg, för offentliggörande den 21 november 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/parans-solar-lighting/r/delarsrapport-januari...
https://mb.cision.com/Main/11600/2969489/1147921.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.