Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-14

Parans Solar Lighting: Parans företrädesemission vältecknad

Företrädesemissionen för Parans Solar Lighting AB är nu genomförd med
god teckningsgrad. Emissionen, där befintliga aktieägare hade
företräde, tecknades till 88,76% procent och tillför bolaget cirka 18
MSEK före emissionskostnader som uppgår till ca 3 MSEK. Därmed
tillförs Parans kapital för att kunna stärka balansräkningen och
intensifiera satsningar på befintliga och kommande affärsmöjligheter

- Det känns fantastiskt roligt och tillfredsställande att intresset
för bolaget och vår verksamhet har varit så stort. Med beaktande av
att det just nu är hård konkurrens om riskkapital är vi stolta över
hur väl vi lyckades attrahera både befintliga aktieägare och nya
investerare till emissionen. Nu kan vi gå vidare med våra
expansionsplaner och fortsätta uppbyggnaden av Parans till ett
lönsamt och starkt bolag, säger Ander Koritz, VD på Parans.

Antal units

Den nu genomförda företrädesmissionen omfattade 11 590 186 units till
en teckningskurs om 1,75 SEK per unit. Av totala antalet
teckningsanmälningar var 6 792 645 units med stöd av teckningsrätter
och 3 494 497 units var utan stöd av teckningsrätter. Då
emissionsgarantier uppgick till 6 MSEK, behöver inga garantiåtaganden
infrias. Styrelse samt personer i ledande ställning tecknade för
totalt cirka 7 MSEK.

Teckningsoptioner
De vidhängande teckningsoptionerna av serie 6 (TO6) har lösenperioden
mellan 6 januari 2020 och 7 februari 2020. Lösenpriset är 2 kronor
och villkoren är att det krävs två teckningsoptioner för att teckna
en aktie.

Tilldelning

Besked om tilldelning för aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas
genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske från och med den
17 december 2018. Likvid skall erläggas enligt instruktion på
avräkningsnotan.

Rådgivare
I samband med erbjudandet har Göteborg Corporate Finance AB varit
finansiell rådgivare. Mangold Fondkommission AB har varit bolagets
emissionsinstitut.

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14
december 2018.

För mer information kontakta gärna:

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635,
anders.koritz@parans.com, www.parans.com

Göteborg Corporate Finance AB, Mattias Larsson, telefon: +46 (0) 704
86 20 47

Om Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett
innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar.
Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till
fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela
världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget
och har kontor i Göteborg.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/parans-solar-lighting/r/parans-foretradesemiss...
https://mb.cision.com/Main/11600/2701276/963643.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.