Du är här

2018-03-09

Parans Solar Lighting: Parans Solar Lighting AB (publ) utfärdar 2 miljoner SEK i konvertibler

Parans Solar Lighting AB (publ) ("Parans") har tecknat ett
tilläggsavtal till finansieringsavtalet som ingicks med European
Select Growth Opportunities Fund ("Investeraren") den 20 november
2017 samt påkallar en andra tranche om 2 miljoner SEK under detta
finansieringsavtal.

Parans ingick den 20 november 2017 ett finansieringsavtal med
Investeraren ("Avtalet"). På kvällen den 8 mars 2018 har Parans och
Investeraren ingått ett tilläggsavtal till Avtalet
("Tilläggsavtalet") innebärande bland annat:

· utfärdandet av en andra tranche den 9 mars 2018 om 2 miljoner SEK
i form av utgivning av konvertibler ("Konvertiblerna) utan
tillhörande teckningsoptioner

· efter andra tranchen, förutsatt att avtalade villkor är uppfyllda
samt efter aktieägarbeslut, har Parans möjlighet att påkalla
ytterligare tre (3) trancher om 2 miljoner SEK vardera. En
efterföljande tranche kan påkallas två månader efter Bolagsverkets
registrering av Konvertiblerna i den förutvarande tranchen.

· i samband med transaktionen i den efterföljande tredje tranchen,
eller senast sex (6) månader efter den andra tranchen, kommer Parans
att ge ut teckningsoptioner och kostnadsfria teckningsoptioner till
befintliga aktieägare ("Aktieägaroptioner") för att skydda dessa mot
utspädning vid den andra och tredje tranchen.

· utfärdandet av teckningsoptioner kommer att ha samma ISIN-kod (och
därmed samma villkor) för de tre följande trancherna för att begränsa
antalet olika serier av teckningsoptioner listade hos Aktietorget

Samma kväll beslutade styrelsen i Parans att påkalla en andra tranche
i enlighet med Avtalet och Tilläggsavtalet samt att besluta om
emission av konvertibler under den andra tranchen. Emissionen ligger
inom ramen för det av bolagsstämman den 8 november 2017 beslutade
emissionsbemyndigandet.

Kapitaltillskottet som tillförs Parans genom denna andra tranche ska
fortsatt användas för att säkerställa pågående marknadsföring och
försäljningsarbete av Paranssystemet SP4 samt fortsatt uppbyggnad av
produktionskapacitet.

Fakta om den andra tranchen

· Andra tranchen sker genom utgivande av 200 Konvertibler.
· Konvertiblerna har ett nominellt belopp om 10 000 kronor vardera.
De uppbär ingen ränta och har en löptid på 12 månader från dagen då
styrelsens beslut om emission av Konvertiblerna registreras hos
Bolagsverket. Under löptiden kan Investeraren begära att konvertera
vissa eller alla Konvertibler till en rörlig konverteringskurs
motsvararande en 10-procentig rabatt av den lägsta stängningskursen
på köpsidan under de 15 handelsdagarna ("Referenspriset") som föregår
dagen för konvertering.

· Vid en sådan begäran om konvertering har Parans möjlighet att
återbetala efter eget godtycke, i kontanter, aktier i Parans eller en
kombination av båda. Detta gör det möjligt för Parans att minska
potentiella utspädningseffekter till följd av Konvertiblerna.

Villkoren för konvertiblerna kommer också att publiceras på Parans
hemsida:

http://www.parans.com/bolagsstyrning.cfm

För mer information kontakta gärna:

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635,
anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett
innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar.
Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till
fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela
världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget
och har kontor i Göteborg.

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars
2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/parans-solar-lighting/r/parans-solar-lighting-...
http://mb.cision.com/Main/11600/2468424/803160.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.