Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-30

Paynova AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2017

(Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2016 om inget
annat anges.)

TREDJE KVARTALET 2017

· Intäkterna uppgick till 8,3 MSEK (7,4).
· Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,2 MSEK
(-1,9).

· Resultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -5,1 MSEK
(-6,0).

· Resultatet efter skatt uppgick till -5,7 MSEK (-6,2).
· Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,03).
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

· Avtal avseende Faktura som tjänst har skrivits med Skruvat.se.
· Faktura som tjänst levereras till Folkpool.
· Paynova och marknadskommunikationsbyrån Sköna inleder samarbete.
· Paynova breddar sitt erbjudande med fakturaköp.
· Paynova kallade till extra bolagsstämma avseende emission med
företräde för aktieägarna.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Paynova har skrivit avtal om Faktura som tjänst med
restaurangkedjan Pinchos.

· Första pilotkliniken för vårdkunden har startats.
· Extra bolagsstämma beslutade enligt styrelsens förslag avseende
företrädesemission.

VD-KOMMENTAR

PAYNOVA SKRIVER VIKTIGA KUNDAVTAL

Under årets tredje kvartal har Paynova tagit ytterligare viktiga steg
framåt på vår nyetableringsresa. Betydande avtal har skrivits både
med reservdelsjätten Skruvat.se och med Pinchos, världens första
app-restaurang. De nya kunderna har avsevärda och stigande
transaktionsvolymer och har gemensamt att de värdesätter den
flexibilitet och transparens som Paynova erbjuder. Vår nya innovativa
betallösning, där Faktura som Tjänst spelar en nyckelroll, lanserades
för drygt ett år sedan och hanterar redan betydande
transaktionsvolymer åt stora kunder såsom SJ, SLG, Fredells,
Tågkompaniet med flera. Våra nya strategiska avtal stärker vår
position på marknaden och visar tydligt att Paynova genomgående
lyckas möta Handlares högt ställda kravbild.

Avtalet med Skruvat.se löper över fyra år, med ambitionen att lansera
i Sverige vid årsskiftet för att under 2018 även hantera den norska
marknaden. Paynova tar därmed ett avgörande steg i sin
internationella expansion, och det känns betryggande att göra det
tillsammans med en av våra stora kunder. Magnus Åbjörnsson, CFO på
Skruvat.se, säger kring samarbetet med Paynova:

"Med fokus på slutkunden och stor flexibilitet erbjuder Paynova en
komplett lösning för oss att kunna erbjuda kundkrediter. Att själva
kunna kontrollera affärsvillkoren likväl som kundkommunikationen,
utan att behöva investera i en egenutvecklad lösning, har varit vår
målsättning."

En naturlig och spännande utveckling av vårt online-erbjudande ser vi
i samarbetet med Pinchos, där vi går över till att även erbjuda våra
tjänster i fysiska miljöer. Vi går live med en pilotrestaurang under
årets sista kvartal och har som målsättning att snabbt skala upp till
att erbjuda vår tjänst på samtliga restauranger. Pinchos är en av
Sveriges snabbast växande franchisekedjor och vi ser fram mot att
vara med på deras tillväxtresa och internationella expansion. Några
ord från Fredrik Mattson, en av Pinchos grundare:

"Med Paynovas lösning Faktura som Tjänst kan vi ge en förbättrad
kundupplevelse och fortsätta utveckla servicen till våra
franchisetagare. Våra kunder kan snabbt slutföra sitt köp i appen och
välja att betala sin nota vid ett senare tillfälle. Eftersom tjänsten
är helt integrerad i Pinchos app kan franchisetagarna sänka de höga
kostnader för betalningar som de har idag."

I mitt förra VD-ord berättade jag att vår vårdkund har genomfört
tester av system och integrationer med positiva resultat. Pågående
tester med en första pilotkund har fallit väl ut och nästa steg i
samarbetet är en bred lansering av vår tjänst. Paynova levererar alla
delar inom Faktura som Tjänst och agerar därmed som
plattformsleverantör gentemot kunden som i sin tur erbjuder egna
fakturaköp till sina inarbetade kunder.

Faktura som tjänst är en kundanpassad lösning med hög flexibilitet som
lämpar sig väl för stora och medelstora Handlare. Som ett resultat av
ökad efterfrågan om kundkrediter från mindre och växande Handlare har
Paynova breddat erbjudandet med fakturaköp. Inledningsvis har vi
skrivit avtal med några mindre Handlare med syfte att komma igång med
och trimma in tjänsten. Fakturaköp är ett effektivt sätt för Paynova
att stärka vårt erbjudande till mindre Handlare samtidigt som vi ökar
våra möjligheter att framgångsrikt växa organiskt.

För att fullt ut kunna ta till vara på de möjligheter som finns i
marknaden och fortsätta vår etableringsresa känns det naturligt att
vi nu stärker vår kassa med 33 MSEK, minus emissionskostnader, i
beslutad nyemission. Att både ledning och styrelse väljer att teckna
sina delar fullt ut i emissionen påvisar vår fortsatta starka tilltro
till bolaget och dess framtid.

Paynova förflyttar sig framåt med raska steg. Vi har nu en fullt
utvecklad och intrimmad plattform för utgivande av konsumentkrediter
som är driftsatt och hanterar stora transaktionsflöden sedan sommaren
2016. Paynovas teknikutveckling är nu huvudsakligen fokuserad på att
bredda plattformen för nya geografiska marknader utifrån konkreta
kundönskemål. Därutöver sker en kontinuerlig utveckling av
plattformen med ny och värdeskapande funktionalitet för kunden och
därmed även för Paynova. Vi ökar samtidigt insatserna utifrån ett
sälj- och marknadsperspektiv ytterligare och vi ser tydligt det
intresse som vårt erbjudande skapar i pågående diskussioner med
potentiella kunder. Jag är övertygad om att de avtal vi nu skriver
kommer att vara viktiga referenser för ytterligare aktörer som vill
ta steget tillsammans med Paynova för att bibehålla kundrelationen
genom hela köpprocessen och samtidigt ta till vara på de goda
effekter det ger på resultatet.

Daniel Ekberger

Stockholm oktober 2017

TIDPLAN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Med anledning av beslutad företrädesemission vill vi påminna om
tidigare kommunicerad tidsplan:

· 2 november - prospekt beräknas offentliggöras
· 30 oktober - sista dag för handel inklusive rätt att erhålla
teckningsrätter

· 31 oktober - första dag för handel exklusive rätt att erhålla
teckningsrätter

· 1 november - avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
· 6 november - 16 november - handel med teckningsrätter på NGM
Equity

· 6 november - 20 november - teckningsperiod
· 23 november - beräknad dag för offentliggörande av utfall
------------------------------------------------------------------------------------------------

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 0708 - 820 766

Bjarne Ahlenius, CFO, Paynova AB Telefon: 0739 - 109 050

OM PAYNOVA

Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för
konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av
kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av
Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM
Equity.

Mer information finns på www.paynova.com.

Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 30 oktober 2017 kl. 08:30 CEST.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/paynova-ab/r/delarsrapport-januari---september...
http://mb.cision.com/Main/15210/2378567/743610.pdf
http://mb.cision.com/Public/15210/2378567/81511ad7ea88ee6c.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.