Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-02

Paynova AB: Paynova offentliggör prospekt med anledning av beslutad företrädesemission

Med anledning av beslutad företrädesemission vid extra bolagsstämma
den 12 oktober 2017 i Paynova AB (publ) offentliggör Paynova
prospekt. Prospektet har godkänts och registrerats av
Finansinspektionen.

Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear
Sweden AB på avstämningsdagen den 1 november 2017 kommer att få en
förtryckt emissionsredovisning och anmälningssedel per post till den
i Euroclear angivna adressen. Aktieägare som har sitt innehav i
aktiedepå eller på annat sätt förvaltat genom förvaltare får
information och instruktioner direkt från sin bank eller förvaltare.
Prospektet kommer att finnas tillgängligt på Paynovas hemsida,
www.paynova.com samt på Hagberg & Aneborn Fondkommissions hemsida,
www.hagberganeborn.se.

Teckningstiden i emissionen löper från den 6 november till och med den
20 november 2017. Handel med teckningsrätter på NGM Equity sker från
6 november till och med 16 november. Villkoren i emissionen innebär
att tre (3) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny
aktie till kursen 0,38 kronor. De som på avstämningsdagen är
aktieägare i Paynova kommer att erhålla en (1) teckningsrätt per
befintlig aktie, tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av
en (1) ny aktie för 0,38 kronor. Härutöver erbjuds aktieägare och
andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning
av nya aktier. Vid full teckning tillförs Paynova 33,3 Mkr före
emissionskostnader. Emissionen omfattas till 87,5% av
teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

------------------------------------------------------------------------------------------------

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD, Paynova AB
daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66

Bjarne Ahlenius, CFO, Paynova AB
bjarne.ahlenius@paynova.com, Telefon: +46 (0)73-910 90 50

OM PAYNOVA

Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för
konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av
kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av
Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM
Equity sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com.

Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 2 november 2017 kl. 13:50 CEST.

Viktig information

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong,
Kanada, Schweiz eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller
delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva
ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som
följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte
heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid
med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder
i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States
Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas,
återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, inom
USA.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/paynova-ab/r/paynova-offentliggor-prospekt-med...
http://mb.cision.com/Main/15210/2381620/745680.pdf
http://mb.cision.com/Public/15210/2381620/aaaf407a21bac1ee.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.