Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-08-28

Paynova: DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2015

(Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2014 om inget annat
anges.)

ANDRA KVARTALET 2015

* Intäkterna uppgick till 6,9 MSEK (6,9).
* Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,6 MSEK (-4,3).
* Resultatet efter skatt uppgick till -2,1 MSEK (-4,7).
* Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,04).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

* Nordens ledande e-handlare SJ tecknar avtal rörande Faktura som tjänst.
* Paynova väljer att fortsätta såsom betalningsinstitut och drar tillbaka sin
kreditmarknadsbolagsansökan.
* Extra bolagsstämma den 17 juni beslutade om ett teckningsoptionsprogram
till de Bolagets anställda.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

* Paynova har tecknat låneavtal med samarbetspartners om 12 MSEK.

VD-KOMMENTAR

SNART SKÖRDAS INFÖRSÄLJNINGEN AV NYA PAYNOVA

Paynova har under kvartalet driftsattFaktura som tjänst
och därmed tagit ett tydligt steg mot sitt nya affärsområdeKonsumentkrediter
som också kommer att vara fokus för bolagets framtida tillväxt. Ett flertal
nya kunder använder framgångsrikt redan nu tjänsten men med kommersiella
villkor som är av pilotkaraktär, dvs. syftet är att i nära dialog med
kunderna trimma in leveransen för skalbar tillväxt. Paynova fortsätter att
följa sin affärsplan där 2015 är att ses som ett lanseringsår för det nya
affärsområdet med projektkostnader och negativt resultat som följd. Den
redovisade omsättningen utgörs fortfarande i huvudsak av bolagets
affärsområdeProcessing.
Paynova räknar med att en huvuddel av omsättningen kommer från
affärsområdetKonsumentkrediter
under 2016 samt att det redovisade resultatet kommer att vara positivt under
den senare delen av året. Denna beräkning baseras på idag ingångna avtal
inklusive SJ. Baserat på det bemötande vi får i marknaden och de
avtalsförhandlingar som pågår i skrivande stund med större etablerade
Handlare är vi mycket optimistiska i våra tillväxtplaner.

Faktura som tjänst
är ett komplett paketerat erbjudande för Handlare att kunna erbjuda sina
kunder konsumentkrediter. Handlaren kan viaFaktura som tjänst
mer än fördubbla sin rörelsemarginal genom de intäkter som uppstår från
konsumentkrediter. Därutöver bibehåller Handlaren kundrelationen under hela
köpprocessen vilket är viktigt för att skapa kundlojalitet. Paynova lägger
fokus på att ständigt utveckla sin riskmodell och har som ledstjärna att
ligga i framkant då det gäller bedrägeriskydd, kreditrisk och en driftsäker
miljö. Paynova har inom affärsområdetProcessing
arbetat med bedrägeriskydd i många år och har bland annat skräddarsytt
lösningar för SJ i syfte att minimera risk samt generera en optimal
köpupplevelse.

Paynovas förflyttning mot konsumentkrediter grundar sig i den kraftiga
marknadstillväxten som vi ser kommer med det ändrade konsumentbeteendet då
fler och fler köp sker online. Swedbank skriver i sin analys i mars 2015 att
detaljhandeln online i Sverige kommer växa med nästan 20% årligen, från drygt
50 miljarder kronor 2014 till drygt 300 miljarder kronor 2024. Paynova kommer
att kapitalisera på den kraftiga marknadstillväxten i Sverige likväl som i
Norden. Vi har redan ingått avtal om att levereraFaktura som tjänst
till ett antal befintliga kunder i både Norge och Finland. Med Paynovas unika
affärsmodell och skalbara tänk ser vi även stora möjligheter till
internationalisering utanför Norden.

Paynova har under kvartalet skrivit avtal med SJ avseendeFaktura som tjänst
vilket är ett riktigt kraftbevis i bolagets nya satsning att bli ledande inom
konsumentkrediter online. Huvuddelen av SJ’s försäljning sker online och för
att möta kundernas efterfrågan ska de nu även erbjuda faktura och
delbetalning i den försäljningskanalen. För SJ är det avgörande att bibehålla
kundrelationen genom hela köpprocessen och själva bestämma affärsvillkoren
kring konsumentkrediterna utan att behöva investera i en egen lösning.
Paynova kommer att leverera hela infrastrukturen och lanseringsprojektet
pågår för fullt. SJ har en, sett till e-handeln, komplex affär med exempelvis
öppna biljetter och ombokningsmöjligheter under lång tid men projektet löper
enligt plan.

Paynova har tidigare meddelat att bolaget kortsiktigt ska lånefinansiera sitt
rörelsekapitalbehov och under juli har vi skrivit låneavtal uppgående till 12
MSEK med samarbetspartners. Det är glädjande att våra samarbetspartners vill
vara med och finansiera Paynovas framfart.

Daniel Ekberger, Stockholm augusti 2015

------------------------------------------------------------------------------------------------

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 0708 - 820 766

Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 28 augusti 2015 kl. 08:50.

OM PAYNOVA

Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för
konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och
direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt
betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity.

Mer information finns påwww.paynova.com.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.