Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-07

Paynova: DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2014

(Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2013 om inget annat
anges.)

FÖRSTA KVARTALET 2014

· Intäkterna uppgick till 6,9 MSEK (6,6), en ökning med 5 procent.

· Resultatet före avskrivningar (EBITDA) förbättrades med 1,0 MSEK till -0,6
MSEK (-1,6).

· Resultatet efter skatt förbättrades med 1,3 MSEK till -1,0 MSEK (-2,3).

· Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,03).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

· Företrädes- och riktad emission har genomförts. Företrädesemissionen
övertecknades.

· Apportemissionen avseende fakturaplattformen Paynova förvärvade under
fjärde kvartalet 2013 har slutförts.

VD – KOMMENTAR, INFÖRLIVAR LAGD AFFÄRSPLAN

Det är mycket glädjande att kunna konstatera att Paynovas nyemission som nu är
avslutad blev övertecknad med drygt 20 procent. Styrelse respektive ledning
har tecknat sina delar vilket i mina ögon tydligt visar tilltro till den
långsiktiga affärsplan vi har lagt samt till de i organisationen som ska
införliva denna. Med emissionen har bolagets egna kapital stärkts med ca 20
MSEK.

För perioden redovisar Paynova ett negativt EBIDA-resultat och kassaflöde som
en konsekvens av ökade kostnader i samband med att bolaget har påbörjat
arbetet att införliva vår affärsplan. Den finansiella ställningen i bolaget
är efter genomförd nyemission mycket god och en förutsättning för långsiktig
tillväxt och lönsamhet har skapats.

På Paynova lägger vi nu fullt fokus på att införliva vår affärsplan. Arbetet
består initialt främst av att tillsätta nya resurser för integration och
vidareutveckling av Paynovas förvärvade fakturaplattform, ett förvärv som
slutfördes under perioden. En viktig delkomponent i detta arbete är den
datamodell som i realtid ska hantera bedrägeri- och kreditrisk vid varje
enskilt köptillfälle. Data som finns att tillgå i marknaden tillsammans med
Paynovas historiska data och kunskap kring bland annat bedrägerihantering
skapar goda förutsättningar för att vi ska ligga i framkant inom detta
område.

Arbetet med att gentemot Finansinspektionen (FI) ansöka om att bli
Kreditmarknadsbolag pågår. Som ett led i att möta de utökade kraven som
kommer att ställas i samband med detta är det glädjande att meddela att vi
har rekryterat en ansvarig för funktionerna Risk och Compliance, vilken även
kommer ingå i bolagets ledningsgrupp. Personen i fråga har mycket goda
kunskaper av processhantering inom komplexa verksamheter och har under sin
karriär arbetat inom bland annat försäkringsbranschen, satellitkommunikation,
IR-teknologi, tågövervakning mm.

Den senaste tiden har Paynova parallellt med nämnd utveckling ökat närvaro och
säljtryck i marknaden. Bolagets nya affärsmodell är en mycket viktig del i
förändringen men även MasterPass bidrar till många intressanta
affärsdiskussioner. Säljcyklerna är förvisso relativt långa men vi märker en
skillnad där fler aktörer nu väljer att etablera e-handel likväl som andra
ser över möjligheterna till effektiviserad betalningshantering och/eller
möjligheterna att utöka antalet betalningsmetoder. Paynova fortsätter att
möta marknaden ur ett konsumentperspektiv. För att få ytterligare kraft i
marknaden med vår nya affärsmodell pågår flertalet diskussioner med partners
för såväl integrationer som återförsäljning.

Stockholm, maj 2014

Daniel Ekberger

------------------------------------------------------------------------------------------------

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD, Paynova AB

Telefon: 0708 – 82 07 66

Informationen är sådan som Paynova AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen har lämnats för offentliggörande den 7 maj 2014 klockan 17.31.

OM PAYNOVA

Paynova erbjuder betalningslösningar online för handlare med krav på
integrerade helhetslösningar likväl för de som efterfrågar paketerade
standardprodukter. Paynovas mål är att avlägsna alla barriärer som står
mellan handlaren, handlarens kund och ett lyckat köp. Paynova grundades 2001
och har idag en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för
kortbetalningar, direktbanksbetalningar, faktura och digitala plånböcker.
Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är
noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns
www.paynova.com

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.