Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

Paynova: DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2016

(Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2015 om inget annat
anges.)

FÖRSTA KVARTALET 2016

* Intäkterna uppgick till 6,4 MSEK (6,3).
* Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,0 MSEK (-2,0).
* Resultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -4,5 MSEK (-2,5).
* Resultatet efter skatt uppgick till -5,3 MSEK (-2,5).
* Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,02).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

* Konvertering av skuldebrev till aktier.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

* Paynova har genomfört en riktad nyemission.
* Lansering avFaktura som Tjänst på SJs nya hemsida.

VD-KOMMENTAR

PAYNOVAS FAKTURATJÄNST NU LANSERAD I STOR SKALA

Paynova har tagit ännu ett betydelsefullt steg i sin etableringsresa för
konsumentkrediter genom hanteringen av SJs faktura- och delbetalningsflöden.
Från och med lanseringen av sin nya hemsida i april erbjuder SJ numera sina
kunder möjligheten att betala resor via faktura eller delbetalning. SJ är en
betydande e-handelsaktör med ett mycket starkt varumärke som själv vill sköta
kommunikationen med sina kunder utan mellanhänder. Det är centralt för SJ att
bibehålla kundrelationen genom hela köpprocessen samt att själv bestämma
affärsvillkor och tonalitet i kravhantering och fakturering. Partnerskapet
med Paynova uppfyller alla dessa villkor. Vi hanterar samtliga betalmetoder
för SJs räkning och tillhandahåller såtillvida en helhetsleverans som är unik
på marknaden.

Paynova tecknade i april avtal om att leverera Faktura som Tjänst till
Tågkompaniet, ett helägt dotterbolag till statliga NSB AS i Norge.
Tågkompaniet är en väletablerad aktör i Sverige som genomför ca 5 miljoner
tågresor per år och deras nya bokningssystem, från leverantören Linkon,
möjliggör försäljning även av andra typer av transporter. Paynova är
helhetsleverantör även till Tågkompaniet och tillhandahåller med andra ord
samtliga betalmetoder.

Paynovas arbete för vår kund inom sjuk- och hälsovården fortskrider
planenligt. Aktören utvidgar för närvarande sitt erbjudande till att även
innehålla konsumentkrediter och Paynovas initiala roll är att bistå med
rådgivning. Vårt integrationsarbete för kundens räkning kommer att påbörjas
under andra kvartalet. Lansering av tjänsten är planlagd till efter sommaren
och kommer att skalas upp över två års tid. För Paynovas del har kunden
potential att bli ett ännu större konto än SJ och samarbetet innebär dessutom
en etablering av Paynova på övriga marknader i Norden.

I april genomförde vi en riktad emission på 11,2 MSEK. Den riktade sig i
huvudsak till investeringsfirman Origo Capital och deras aktiehedgefond Origo
Quest 1 med fokus på långsiktiga och selektiva investeringar i nordiska
småbolag. Det känns mycket positivt att i ett relativt tidigt skede av
Paynovas nysatsning få in ett institutionellt ägande med ett långsiktigt
perspektiv. Det anskaffade kapitalet kommer att gå in i den fortsatta
etableringen av affärsområdetKonsumentkrediter
.

Paynova har på kort tid lanserat sitt nya koncept inom konsumentkrediter och
är redan etablerade som en av de större aktörerna i segmentet. Våra affärer
är stora och införsäljningstiderna framförallt vad gäller konsumentkrediter
är långa. Beslut om kreditgivning tas av kundernas koncernledningar och
medför längre processer än beslut om andra betalningslösningar som generellt
tas av gruppen för e-handel. Det råder dock inget tvivel om att vårt
erbjudande och vår affärsmodell möter de framtida kraven från större
e-handlare med etablerade varumärken. Vi ger e-handlare möjligheten att
erbjuda sina egna konsumentkrediter utan att behöva bygga upp en egen lösning
från grunden. Jag är stolt över det bemötande vi får hos e-handlarna när vi
presenterar vårt erbjudande och jag blickar förväntansfullt framåt.

Daniel Ekberger, Stockholm maj 2016

------------------------------------------------------------------------------------------------

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 0708 - 820 766

OM PAYNOVA

Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för
konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och
direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt
betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity.

Mer information finns påwww.paynova.com.

Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2016 kl. 09:30.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.