Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-16

Paynova: Nyemissionen i Paynova övertecknad

Paynovas AB (publ) nyemission med företräde för befintliga aktieägare som
avslutades fredagen den 11 april 2014 har tecknats till sammantaget 121 %.
Genom emissionen har Paynova tillförts cirka 19 MSEK före emissionskostnader
och återbetalning av skulder.

I nyemissionen som riktades till befintliga aktieägare har totalt 47 524 772
aktier emitterats till teckningskursen 0,40 SEK. Av de emitterade aktierna
har 38 113 191 tecknats med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar 80,2 %
av nyemissionen. Därtill har 19 563 634 aktier tecknats utan stöd av
teckningsrätter, vilket motsvarar 41,2 % av nyemissionen. Sammantaget har 57
676 825 aktier tecknats i nyemissionen, vilket motsvarar 121,4 % av
emissionsbeloppet. Emissionsgarantin har inte tagits i anspråk.

De aktier som inte tecknades med stöd av teckningsrätter tilldelas dem som
tecknat utan företräde i enlighet med de principer som angetts i Paynovas
prospekt som publicerades den 25 mars 2014 (”Prospektet”).

Parallellt med nyemissionen med företräde för bolagets befintliga ägare har
Paynova genomfört en riktad emission om 1 185 567 aktier till kursen 0,40 SEK
till Innoaction Holding AB. Den riktade nyemissionen har varit villkorad av
att Innoaction Holding AB och Paynova har fullföljt sitt avtal om apport av
aktierna i Nikste Technology AB. Apporten skedde den 25 mars 2014 och
köpeskillingen utgjordes av 2 371 134 nyemitterade aktier och 2 500 000
nyemitterade teckningsoptioner. För utförligare information vänligen se
Prospektet. Apportemissionen, den riktade emissionen och teckningsoptionerna
har registrerats hos Bolagsverket och aktierna kommer att tas upp till
handel.

Genom emissionerna tillförs Paynova sammanlagt omkring 19,5 MSEK före
emissionskostnader. Emissionerna ökar antalet aktier i Paynova från 95 049
545 till 146 131 018. Aktiekapitalet ökas till 14 613 101,80 SEK

”Det är mycket glädjande och se det stora intresset för Paynova i denna
nyemission. Marknaden fortsätter att växa och ämnet betalningslösningar
online diskuteras flitigare än någonsin i media. Paynova fortsätter sitt
arbete att avlägsna alla barriärer som står mellan handlaren, handlarens kund
och ett lyckat köp”, säger Daniel Ekberger, VD.

------------------------------------------------------------------------------------------------

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 0708-820 766

Informationen är sådan som Paynova AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen har lämnats för offentliggörande den 16 april 2014 klockan
13:30.

OM PAYNOVA

Paynova erbjuder betalningslösningar online för handlare med krav på
integrerade helhetslösningar likväl för de som efterfrågar paketerade
standardprodukter. Paynovas mål är att avlägsna alla barriärer som står
mellan handlaren, handlarens kund och ett lyckat köp. Paynova grundades 2001
och har idag en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för
kortbetalningar, direktbanksbetalningar, faktura och digitala plånböcker.
Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är
noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns
www.paynova.com.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.