Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-19

PEAB: ÄNDRAR REDOVISNINGSPRINCIP SVENSKA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Byggbolaget Peab ändrar från och med den 1
januari 2020 redovisningsprinciper avseende projekt med svenska
bostadsrättsföreningar eftersom bolaget gör bedömningen att det inte finns
några utsikter att ändra Finansinspektionens uppfattning i frågan.

Det framgår av ett pressmeddelande från Peab.

Beslutet innebär att projekt med svenska bostadsrättsföreningar kommer att
konsolideras i Peabs räkenskaper från 2020.

"Peabs riskbild och finansiella position ändras inte på grund av den
förändrade redovisningen. Förändringen påverkar inte heller Peabs
finansieringsavtal", skriver bolaget.

Det är fortsatt Peabs uppfattning att Peab inte har bestämmande inflytande
över bostadsrättsföreningar från den tidpunkt då avtal tecknats avseende
marköverlåtelse och totalentreprenad och att konsolidering därmed ej ska ske
enligt bestämmelser i IFRS 10 Koncernredovisning.

"Detta är en slutsats som delas av Peabs revisorer. Dessa principer har under
flera år tillämpats av ett antal aktörer och det har bevisligen funnits
utrymme för olika tillämpningar bland börsföretag under denna tid", skriver
bolaget som dock alltså ändå ändrar sina redovisningsprinciper.

Som tidigare meddelats har Peab erhållit brev och avstämningsskrivelser från
Finansinspektionen i frågan. Den 28 januari 2020 erhöll Peab ytterligare en
skrivelse där det framgår att det är Finansinspektionens uppfattning att
konsolidering ska ske. Peab har att inkomma med svar innan Finansinspektionen
fattar sitt slutliga beslut.

Peab kommer att presentera omräknade resultat- och balansräkningar samt
nyckeltal för 2019 i god tid före avlämnandet av årets första
kvartalsrapport, heter det.

"För att skapa tydlighet och möjlighet för marknaden att följa Peabs
utveckling avseende bostadsprojekt i egen regi kommer Peab att presentera
även en operativ redovisning där dessa projekt i Sverige, Norge och Finland
kommer att redovisas med intäkt redovisad över tid i takt med att projekten
successivt färdigställs. Även finansiella nyckeltal som till exempel
nettoskuld kommer att redovisas med hänsyn tagen till dessa förutsättningar",
uppger byggbolaget.

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.