Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-19

Pegroco Invest: Pegrocos portföljbolag eSite Power Systems genomför riktad nyemission

Pressmeddelande den 19 juli 2021
Pegrocos portföljbolag eSite Power Systems ("eSite") har genomfört en riktad nyemission om totalt 12,9 MSEK. Emissionslikviden kommer användas till fortsatt expansion av eSite genom förstärkt försäljningsorganisation, ökad marknadsföring och fortsatt utveckling av nya produkter.

eSite Power Systems, med huvudkontor i Lidköping, är ett svenskt teknologiföretag specialiserat på gröna kraftförsörjningssystem för telekomsiter. Produkterna, som använder solenergi som energikälla, är både underhållsfria och extremt driftsäkra. eSite är idag marknadsledande inom sitt område med gröna kraftsystem som möjliggör en hållbar grön energiinfrastruktur i de mest krävande miljöerna.

Likviden från nyemissionen kommer bland annat att användas till att förstärka försäljningsorganisationen, öka marknadsföringsaktiviteter samt utveckling av nya och befintliga produkter. Bolaget ser ett stort intresse både från huvudmarknaden i Mellanöstern och Afrika, men även från andra marknader, till exempel i Latinamerika.

- Jag vill välkomna våra nya ägare och tillsammans med dem och våra befintliga ägare fortsätta vår expansion. Vi har nu möjligheten att expandera snabbare och lättare nå ut på marknaden och jag ser fram emot att snart kunna välkomna nya medarbetare till eSite-familjen, säger Mattias Karlsson, VD, eSite Power Systems.

- eSites marknadserbjudande ligger väl i tiden med sitt fokus på gröna och hållbara lösningar vilka dessutom är särskilt användbara i tillväxtländer runtom i världen. Vi tror väldigt mycket på eSites potential och ser fram emot att fortsätta stötta bolaget i sin utveckling, säger Joakim Winggren, vice VD och ägaransvarig på Pegroco Invest, huvudägare i eSite.

Den riktade nyemissionen av 24 063 aktier till en teckningskurs om 535 kronor per aktie tillför eSite totalt 12,9 MSEK. Aktierna tecknades bland annat av nuvarande ägarna Pegroco Invest AB (via Clean Invest AB) och Jula Miljö & Energi AB vid sidan av nytillkomna ägare såsom Sustainion Group AB.

Pegroco investerar totalt 2,0 MSEK i nyemissionen fördelat på 1,5 MSEK i kapital samt 0,5 MSEK från befintlig aktiekonvertibel. Pegrocos ägarandel efter investeringen uppgår till 54,8%.

Författare Cision