Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-15

Pegroco Invest: Slutregistrering av emission

Pressmeddelande den 15 november 2017

I de emissioner av stamaktier i Pegroco Invest AB (publ) som
beslutades av årsstämman den 16 maj 2017 och av styrelsen den 4 juli
2017 med stöd av årsstämmans bemyndigande har betalning slutligen
erlagts för 3 828 953 av totalt 4 238 953 tilldelade aktier, varför
bolaget genom emissionerna slutligen tillförts ca 70,5 miljoner
kronor mot tidigare meddelade ca 78 miljoner kronor.

I pressmeddelande den 5 juli 2017 meddelades bland annat följande: Den
30 juni 2017 avslutades teckningstiden i den riktade nyemission av
högst 2 717 392 stamaktier som beslutades av årsstämman den 16 maj
2017 och som övertecknades. Mot bakgrund av överteckningen beslutade
styrelsen den 4 juli 2017, med stöd av bemyndigande av årsstämman den
16 maj 2017 och som en överteckningsemission, om en riktad nyemission
av högst 1 521 561 stamaktier som fulltecknades. Teckningskursen i
båda emissionerna var 18,40 kronor per aktie, varav 18,37 kronor
utgör överkurs. Tilldelning har skett i enlighet med de principer som
anges i emissionsbeslutet.

I emissionen beslutad den 16 maj 2017 har betalning slutligt erlagts
för 2 529 283 av 2 717 392 tilldelade stamaktier, varav styrelsen som
tidigare meddelats medgett att ca 19 miljoner kronor betalas genom
kvittning, varigenom bolaget tillförts cirka 46,5 miljoner kronor,
och i emissionen beslutad den 4 juli 2017 har betalning slutligen
erlagts för 1 299 670 av 1 521 561 tilldelade stamaktier, varigenom
bolaget tillförts cirka 24 miljoner kronor, sammanlagt cirka 70,5
miljoner kronor.

Samtliga de investerare som nämns i pressmeddelandet den 5 juli 2017 -
dvs. Lars Thunell med familj, Sverker Martin-Löf, Tommy Gustavsson,
familjerna Lundström och Knutsson samt Pegrocos tidigare och
nuvarande ledningar i portföljbolagen Norrbottens Bergteknik,
Alelion, Diakrit och Scandinavian Air Ambulance - har till fullo
betalat tilldelade stamaktier.

Genom de båda emissionerna ökar antalet aktier i bolaget med 3 828 953
stamaktier; från 24 212 255 aktier, varav 22 612 255 stamaktier och
1 600 000 preferensaktier, till 28 041 208 (i stället för tidigare
meddelade 28 451 208) aktier, varav 26 441 208 stamaktier och 1 600
000 preferensaktier.

Om Pegroco

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som
investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i
Sverige. Pegroco har idag 12 innehav. Pegrocos preferensaktie är
noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information om Pegroco Invest, vänligen kontakta:

Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost:
thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First
North Stockholm.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 17 november 2017 kl. 17.00 CET

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pegroco-invest/r/slutregistrering-av-emission,...
http://mb.cision.com/Main/12574/2392810/752653.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.