Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-18

Pegroco Invest: Valberedningen utsedd inför Pegroco Invest AB (publ):s årsstämma 2020

Pressmeddelande den 18 november 2019

Valberedningen ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av fyra
ledamöter - en representant för var och en av de tre största
aktieägarna per den sista bankdagen i september, som önskar utse en
ledamot i beredningen, samt styrelsens ordförande. Med de tre största
aktieägarna avses enligt instruktionen, de av Euroclear Sweden AB
registrerade och ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista
bankdagen i september månad. Om någon eller några av de tre största
aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska
styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en
ledamot i valbered-ningen.

Valberedningen, inför årsstämman 2020, har följande sammansättning:

· Kathy Dolk (utsedd av Kattson B.V),
· Anna Hast (utsedd av Peter Sandberg),
· Henrik Ekstrand (utsedd av Richard Kahm), och
· Lisa Berg Rydsbo (styrelsens ordförande).

Lisa Berg Rydsbo kommer inte att delta i valberedningens beredning och
beslut rörande henne själv.

Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare i Pegroco Invest AB som
sammanlagt representerar cirka 25 procent av antalet röster i bolaget
enligt ägarförhållanden per den 30 september 2019. Därutöver ingår
styrelsens ordförande som ledamot av valberedningen. Ordförande i
valberedningen kommer att utses vid valberedningens första
sammanträde.

Valberedningen kommer att bereda förslag till årsstämman 2020 avseende
bland annat ordförande vid årsstämma, antal stämmovalda ledamöter,
ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och
annan ersättning till var och en av de stämmovalda
styrelseledamöterna och till ledamöterna av styrelsens utskott, antal
revisorer, revisorer och arvode till revisorerna.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra det
skriftligen, senast den 13 mars 2020, per e-post till Jesper
Henrysson, jesper@pegrocoinvest.com, eller per brev till följande
adress:

Pegroco Invest AB
Att: Jesper Henrysson
Stora Nygatan 31
411 08 Göteborg

Om Pegroco

Pegroco Invest (pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som
investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i
Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos
preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market
Stockholm.

Victor Örn, VD Pegroco Invest AB (publ), e-post:
victor@pegrocoinvest.com, tel: 070-863 64 01.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First
North Growth Market Stockholm, e-post: certifiedadviser@penser.se,
Tel: 08-463 83 00.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/pegroco-invest/r/valberedningen-utsedd-infor-...
https://mb.cision.com/Main/12574/2967267/1146321.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.