Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-21

PEN Concept: Halvårsrapport jan-juni 2019

Andra kvartalet (april-juni) 2019

· Rörelsens intäkter uppgick till 29,8 MSEK (44,4 MSEK) exklusive
avyttrade verksamheter från och med 1 maj 2019.

· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -1,3 MSEK (-2,9 MSEK)
exklusive avyttrade verksamheter.

· Rörelsemarginal uppgick till -4,5% (-6,5%) exklusive avyttrade
verksamheter.

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -0,6 MSEK (-3,3
MSEK) inkluderat resultat från avyttrade verksamheter med 1,4 MSEK.

· Periodens nettoresultat uppgick till -0,6 MSEK (-2,7 MSEK)
inkluderat resultat från avyttrade verksamheter med 1,4 MSEK.

· Resultat per aktie uppgick efter utspädning -0,02 kr (-0,12 kr).
Första - andra kvartalet (januari-juni) 2019

· Rörelsens intäkter uppgick till 65,8 MSEK (81,3 MSEK) exklusive
avyttrade verksamheter från och med 1 maj 2019.

· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -8,1 MSEK (-7,5 MSEK)
exklusive avyttrade verksamheter.

· Rörelsemarginal uppgick till -12,3% (-9,3%) exklusive avyttrade
verksamheter.

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -8,1 MSEK (-7,9
MSEK) inklusive resultat från avyttrade verksamheter med 1,4 MSEK.

· Periodens nettoresultat uppgick till -8,1 MSEK (-7,0 MSEK)
inklusive resultat från avyttrade verksamheter med 1,4 MSEK.

· Resultat per aktie uppgick efter utspädning till -0,33 kr (-0,31
kr).

· PEN Concept Group AB (PENCON, Spotlight Stock Market) har, genom
dotterbolaget PEN Interiör AB, fått en order på restauranginredning
till en internationell restaurangkedja. Affären omfattar design,
tillverkning, leverans och montage av möbler och inredning. Totalt
ordervärde uppgår till ca 800 000 SEK.

· PEN Concept Group AB har, genom dotterbolaget PEN Shop Concept AB,
fått en order på komplett butiksinredning till en Lekia-butik för
Barnhuset i Stenungsund AB. PEN's åtagande innefattar både leverans
och montage och det totala ordervärdet är ca 600 000 SEK.

· PEN Interiör AB, ett helägt dotterbolag till PEN Concept Group AB
(PENCON, Spotlight Stock Market) har nyligen levererat 12 st montrar
för olika kunder som ställer ut på Stockholm Furniture Fair 2019. PEN
har stått för produktion, leverans och byggnation av hela eller delar
av samtliga montrar samt även stått för design i varierande grad.
Totalt ordervärde uppgår till ca 2,7 MSEK.

· PEN Concept Group AB har tecknat en avsiktsförklaring med TUS
Yangming Fund avseende en riktad emission om 17 058 824 aktier till
en kurs om 1,70 SEK motsvarande 29 MSEK. TUS äger sedan tidigare
aktier i PEN Concept Group AB motsvarande ca 17 % av bolaget. Vid ett
tecknande kommer TUS Yangming Fund att ansöka om dispens från
budplikt.

· PEN Concept Group AB omorganiserar sin verksamhet i dotterbolaget
PEN Interiör AB i Jönköping och lägger varsel om uppsägningar.
Bolaget avser att minska kostnaderna, skapa en mer flexibel och
effektiv organisation. Besparingarna beräknas uppgå till närmare 8
mkr årligen.

· TUS Holding har meddelat PEN Concept Group ABs styrelse att de
inte erhåller tillstånd från berörda myndigheter att genomföra den
planerade emissionen i PEN Concept Group AB inom den tid som tidigare
meddelats. Anledningen är den politiska situation och osäkerhet som
förnärvarande råder.

Väsentliga händelser under första - andra kvartalet (januari-juni)

· Styrelsen i PEN Concept Group AB kommer kalla till extra
bolagsstämma för att genomföra en företrädes emission om 6 MSEK varav
huvudägaren Robert Wu kommer att garantera 50% av emissionen.

· PEN Concept Group AB har tecknat ett avtal med Shanghai Tengta
Enterprise Management Consulting Co., Ltd. i Shanghai angående
försäljning av fabriken i Qingdao och verksamheten i Lerum.Shanghai
Tengta Enterprise Management Consulting Co., Ltd kommer att förvärva
bolagens samtliga aktier i PEN Qingdao LTD och PEN Shop Concept AB
för en köpeskilling av 5 MSEK. Detta innebär att PEN Concept Group
kommer att fokusera på två affärsområden Restaurang och Mässa genom
sina dotterbolag PEN Interiör AB och Goods Sweden AB

Väsentliga händelser efter andra kvartalet

· PEN Concept Group AB (PENCON, Spot Light Stock Market) har, genom
dotterbolaget PEN Interiör AB, fått uppdraget att leverera och bygga
fasader på 5st nya restauranger till en internationell
restaurangkedja inom snabbmatssegmentet. Affären omfattar inköp,
konstruktion, tillverkning, distribution och montering. Totalt
ordervärde uppgår till ca 10 MSEK.

· PEN Concept Group AB (PENCON, Spotlight Stock Market) har, genom
dotterbolaget PEN Interiör AB, fått tre ordrar på komplett
restauranginredning till en internationell restaurangkedja. Affärerna
omfattar byggnation, tillverkning, leverans, och montage av möbler
och inredning. Leverans kommer att ske från augusti till oktober. Det
totalt ordervärde uppgår till ca 9 MSEK.

VD har ordet

Under andra kvartalet så ser vi att vårt arbete med att strukturera om
koncernen börjar ge resultat. Trots att fulla besparingseffekter
uppnås först under juli månad förbättras resultatet under andra
kvartalet med 1,6 MSEK till -1,3 MSEK (-2,9). Resultatet av
försäljningen av verksamhetsgrenen butiksinredning medför att
omsättningen sjunker till 29,8 MSEK (44,3 MSEK).

Under andra kvartalet har fokus legat på att effektivisera
organisationen och stärka kundengagemang. Vi ser nu en stark
orderingång inför andra halvåret vilket är mycket positivt.

Vi arbetar med att stärka upp PEN Products (Goods of Sweden)
e-handelslösning. Målsättningen är att vi inom 3 år skall vara en av
de ledande e-handelsaktörerna inom vårt segment i Norden. Idag
omsätter PEN Products blygsamma ca 20 MSEK och vi tror på goda
möjligheter till en snabb tillväxt de kommande åren.

När det gäller PEN Interiör AB så pågår förändringsarbetet.
Organisationen har under andra kvartalet förändrats från en
produktions och projektorienterad organisation till en renodlad
projektorganisation detta har inneburit en kostnadsbesparing enligt
vad vi tidigare kommunicerat till marknaden.

Efter försäljningen av segmentet butiksinredning så är PEN Concept
Group verksamma inom två olika affärsområden, restaurang och mässa
där showroom är en del av mässan. Genom vår ökade fokus så har vi
under det 2 kvartalet ökat orderingången betydligt inom restaurang
jämfört med föregående år.

Sammanfattningsvis har andra kvartalet varit ett kvartal där fokus
legat på att genomföra den omstrukturering och effektivisering som vi
planerat. Det återstår en del förändringsarbete men den stora delen
är genomförd. Jag är helt övertygad om att vi kommer fortsätta att se
resultatförbättringar under andra halvåret 2019.

Magnus Hjorth

Koncernchef och VD

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21/8-2019.

För frågor om pressmeddelandet, vänligen kontakta:
Magnus Hjorth, Koncernchef och VD, PEN Concept Group AB
E-post: magnus.hjorth@pen.se
(johan.burtus@pen.se)Telefon: 0706-335 106

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21/8-2019.

PEN Concept Group i korthet
PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för
mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd
med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl
från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till
speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen
Interiör AB och Goods Sweden AB.

Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av
design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för
mässmontrar och restauranger. Detta kompletteras med GOODS Sweden AB,
genom varumärket PEN Products, där vi levererar en komplett
produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och
utensilier.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/pen-concept/r/halvarsrapport-jan-juni-2019,c2...
https://mb.cision.com/Main/14469/2885406/1093189.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.