Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-21

PEN Concept: PEN Concept: Kvartalsrapport Juli - September 2019

Tredje kvartalet (Juli - September)

· Rörelsens intäkter uppgick till 18,4 MSEK (37,8 MSEK) exklusive
avyttrade verksamheter från och med 1 maj 2019.

· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -1,5 MSEK (-4,9 MSEK)
exklusive avyttrade verksamheter.

· Rörelsemarginal uppgick till -8,4 % (-13,1%) exklusive avyttrade
verksamheter.

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -2,0 MSEK (-5,7
MSEK) ink luderat resultat från avyttrade verksamheter med 1,4 MSEK.

· Periodens nettoresultat uppgick till -1,9 MSEK (-4,7 MSEK)
inkluderat resultat från avyttrade verksamheter med 1,4 MSEK.

· Resultat per aktie uppgick efter utspädning -0,08 kr (0,21 kr).
Första - Tredje kvartalet (Januari - September)

· Rörelsens intäkter uppgick till 84,2 MSEK (119,1 MSEK) exklusive
avyttrade verksamheter från och med 1 maj 2019.

· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -9,7 MSEK (-12,5 MSEK)
exklusive avyttrade verksamheter.

· Rörelsemarginal uppgick till -11,5 % (-10,5%) exklusive avyttrade
verksamheter.

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -10,1 MSEK (-13,6
MSEK) inkluderat resultat från avyttrade verksamheter med 1,4 MSEK.

· Periodens nettoresultat uppgick till -10,0 MSEK (-11,7 MSEK)
inkluderat resultat från avyttrade verksamheter med 1,4 MSEK.

· Resultat per aktie uppgick efter utspädning till -0,40 kr (-0,51
kr).

Väsentliga händelser efter tredje kvartalet

· PEN Concept Group AB (PENCON, Spot Light Stock Market) levererar,
genom dotterbolaget PEN Interiör AB, totalt 32 mässmontrar till Elmia
Subcontractor 12-15 November 2019. Dessa designas, tillverkas och
monteras för en mängd olika kunder. Totalt ordervärde för PEN uppgår
till ca 2,0 MSEK. Elmia Subcontractor är norra Europas ledande
underleverantörsmässa.

· PEN Concept Group AB (PENCON, Spot Light Stock Market) har, genom
dotterbolaget PEN Interiör AB, fått uppdraget att leverera och bygga
fasaden på en ny restaurang till McDonalds Sverige. Affären omfattar
inköp, konstruktion, tillverkning, distribution och montering. Totalt
ordervärde uppgår till ca 2 MSEK. Fasaden ska vara levererad under
kvartal 1, 2020

· PEN Concept Group AB (PENCON, Spotlight Stock Market) har genom
dotterbolaget PEN Products AB, fått order på restauranginredning till
hotellet AC by Marriott som öppnar under våren 2020. Hotellet ligger
på Ulriksdals torg i Solna och kommer bli en viktig aktör i området.
Leverans kommer att ske under Q4 2019. Det totala ordervärdet uppgår
till ca 0,5 MSEK.

Väsentliga händelser under Första - Tredje kvartalet ( Januari -
September)

· PEN Concept Group AB (PENCON, Spotlight Stock Market) har, genom
dotterbolaget PEN Interiör AB, fått en order på restauranginredning
till en internationell restaurangkedja. Affären omfattar design,
tillverkning, leverans och montage av möbler och inredning. Totalt
ordervärde uppgår till ca 800 000 SEK.

· PEN Concept Group AB har, genom dotterbolaget PEN Shop Concept AB,
fått en order på komplett butiksinredning till en Lekia-butik för
Barnhuset i Stenungsund AB. PEN's åtagande innefattar både leverans
och montage och det totala ordervärdet är ca 600 000 SEK.

· PEN Interiör AB, ett helägt dotterbolag till PEN Concept Group AB
(PENCON, Spotlight Stock Market) har nyligen levererat 12 st montrar
för olika kunder som ställer ut på Stockholm Furniture Fair 2019. PEN
har stått för produktion, leverans och byggnation av hela eller delar
av samtliga montrar samt även stått för design i varierande grad.
Totalt ordervärde uppgår till ca 2,7 MSEK.

· PEN Concept Group AB har tecknat en avsiktsförklaring med TUS
Yangming Fund avseende en riktad emission om 17 058 824 aktier till
en kurs om 1,70 SEK motsvarande 29 MSEK. TUS äger sedan tidigare
aktier i PEN Concept Group AB motsvarande ca 17 % av bolaget. Vid ett
tecknande kommer TUS Yangming Fund att ansöka om dispens från
budplikt.

· PEN Concept Group AB omorganiserar sin verksamhet i dotterbolaget
PEN Interiör AB i Jönköping och lägger varsel om uppsägningar.
Bolaget avser att minska kostnaderna, skapa en mer flexibel och
effektiv organisation. Besparingarna beräknas uppgå till närmare 8
mkr årligen.

· TUS Holding har meddelat PEN Concept Group ABs styrelse att de
inte erhåller tillstånd från berörda myndigheter att genomföra den
planerade emissionen i PEN Concept Group AB inom den tid som tidigare
meddelats. Anledningen är den politiska situation och osäkerhet som
förnärvarande råder.

Styrelsen i PEN Concept Group AB kommer kalla till extra bolagsstämma
för att genomföra en företrädes emission om 6 MSEK varav huvudägaren
Robert Wu kommer att garantera 50% av emissionen.

· PEN Concept Group AB har tecknat ett avtal med Shanghai Tengta
Enterprise Management Consulting Co., Ltd. i Shanghai angående
försäljning av fabriken i Qingdao och verksamheten i Lerum. Shanghai
Tengta Enterprise Management Consulting Co., Ltd kommer att förvärva
bolagens samtliga aktier i PEN Qingdao LTD och PEN Shop Concept AB
för en köpeskilling av 5 MSEK. Detta innebär att PEN Concept Group
kommer att fokusera på två affärsområden Restaurang och Mässa genom
sina dotterbolag PEN Interiör AB och Goods Sweden AB

· PEN Concept Group AB (PENCON, Spot Light Stock Market) har, genom
dotterbolaget PEN Interiör AB, fått uppdraget att leverera och bygga
fasader på 5st nya restauranger till en internationell
restaurangkedja inom snabbmatssegmentet. Affären omfattar inköp,
konstruktion, tillverkning, distribution och montering. Totalt
ordervärde uppgår till ca 10 MSEK.

· PEN Concept Group AB (PENCON, Spotlight Stock Market) har, genom
dotterbolaget PEN Interiör AB, fått tre ordrar på komplett
restauranginredning till en internationell restaurangkedja. Affärerna
omfattar byggnation, tillverkning, leverans, och montage av möbler
och inredning. Leverans kommer att ske från augusti till oktober. Det
totalt ordervärde uppgår till ca 9 MSEK.

· PEN Concept Group AB (PENCON, Spotlight Stock Market) har, genom
dotterbolaget Goods Sweden AB (PEN Products), fått order på
köksutrustning till den växtbaserade matutvecklingen för
destinationen Royal Park Stockholm genom John & Co - Plant Powered.
John & Co ska producera veganska ostar, torkade frukter och chips. De
kommer även att bedriva produktion ihop med samarbetspartners så som
Sophie's Raw Ice Cream och Nordisk Matutveckling. Leverans kommer att
ske från augusti till oktober 2019. Det totala ordervärdet uppgår
till ca 1,3 MSEK.

VD har ordet

Vi fortsätter vår omstrukturering och i kvartal 3 ser vi tydligt
effekterna av vårt arbete. Organisationsförändringen innebär nu att
vi har två affärsområde - mässa och restaurang. Resultatet under
tredje kvartalet förbättrades jämfört med samma period föregående år
med 3,4 MSEK till -1,5 MSEK (-4,9 MSEK). Resultatet av försäljningen
av verksamhetsgrenen butiksinredning medför att omsättningen sjunker
till 18,4 MSEK (37,8 MSEK) men våra två kvarvarande affärsområden
ökar jämfört med samma period föregående år.

Tredje kvartalet har varit ett kvartal där fokus har varit kundvård
och projektuppföljning vilket också ses genom resultatförbättring i
bolaget. Vi har fortsatt god orderingång främst i
restaurangsegmentet. E-handelslösning för PEN Products fortgår enligt
plan med utökat antal aktiviteter. Vi har också ökat våra aktiviteter
med fokus på större kunder. När det gäller Pen Products så arbetar vi
för att öka volymerna betydligt närmaste åren.

I PEN Interiör är förändringsarbetet genomfört från en produktions och
projektorienterad organisation till en ren projektorganisation. Den
kostnadsbesparing och de marginalförbättringar som vi tidigare
utlovat ser vi nu effekten av.

Fokus på de två affärsområden mässa/showroom och restaurang löper på
enligt plan, där vi har fortsatt bra orderingång. Vi har också stärkt
upp organisationen med projektledning för att kunna motsvara
kundernas efterfrågan.

Sammanfattningsvis så ser vi nu en positiv utveckling av bolaget även
om förändringsarbetet har tagit något längre tid än vi beräknat från
början. Vi ser att det vi genomfört har gett resultat och en större
kontroll av bolagets kostnadsmassa och en ökande orderingång. Jag är
övertygad om att trenden håller i sig även kommande kvartal.

Magnus Hjorth

Koncernchef och VD

För frågor om pressmeddelandet, vänligen kontakta:
Magnus Hjorth, Koncernchef och VD, PEN Concept Group AB
E-post: magnus.hjorth@pen.se
(johan.burtus@pen.se)Telefon: 0706-335 106

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21/11-2019.

PEN Concept Group i korthet
PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för
mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd
med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl
från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till
speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen
Interiör AB och PEN Products AB.

Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av
design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för
mässmontrar och restauranger. Detta kompletteras med PEN Products AB,
där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom
köksmaskiner, möbler och utensilier.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/pen-concept/r/pen-concept--kvartalsrapport-ju...
https://mb.cision.com/Main/14469/2969439/1147940.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.