Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

Penser Access: 28% underliggande EBITA-tillväxt - Bokusgruppen

Fortsatt stark utveckling i Q3'21
Bokusgruppen rapporterade ett justerat EBITA om 32,2 kr i Q3'21, upp 28% från 25,2 mkr i Q3'20. Försäljningen var i princip oförändrad, och det starkare resultatet drevs av förbättrade marginaler i alla kanaler, samt en förbättrad mix med en positiv tillväxt i butik samt en ökad försäljning av övrigt sortiment. Försäljningen var totalt sett 3% högre än i pre-covid Q3'19.
Fina utsikter inför det viktiga fjärde kvartalet
Bokusgruppen går in i ett Q4'21, vilket är det klart viktigaste kvartalet på året rent säsongsmässigt, utan bördan av covid-19-relaterade restriktioner avseende butikshandeln. Nya butiker samt ett ökande övrigt sortiment med egna produkter borgar väl inför avslutningen på året.
Höjda prognoser
Vi justerar upp våra prognoser efter rapporten i spåren av den starka lönsamhetsutvecklingen samt de positiva utsikterna inför Q4'21. Vi räknar med att försäljningen i butik är i princip oförändrad i år, med en ökad andel övrigt sortiment i mixen, samt att onlinekanaler växer 8%. Motiverat värde, som baseras på en kassaflödesvärdering, höjs till 64-65 kr per aktie (60-61).

Läs den fullständiga analysen, publicerad 28-10-2021 kl. 08:32: https://docs.penser.se/a/2310/BOKUS20211028.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN