Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-02

Penser Access: Avtal med Syngenta ökar räckvidd - OptiCept

Avtal med Syngenta
OptiCept har ingått ett nytt avtal med Syngenta, ett världsledande företag inom blomsterindustrin. Avtalet innebär att Syngenta bistår med marknadsföring och försäljning av OptiBoost, Cept-systemet för snittblommor. Syngenta kommer att ha en styrka dedikerad till kommersialiseringen av Cept-systemet och vi ser mycket stor potential i ett stärkt samarbete mellan företagen. Försäljningsarbetet planeras inledas januari 2022.
Stärker räckvidden
Avtalet medför primärt två saker. Först påvisar det att Syngenta har förtroende för tekniken och den kommersiella potentialen. Utöver detta medför avtalet en väsentligt utökad räckvidd, där Syngenta har viktig lokal närvaro i Asien, Europa samt Nord- och Sydamerika. Vi bedömer att avtalet medför kraftigt förhöjd sannolikhet för att uppnå OptiCepts försäljningsmål för 2022, som till stor del baseras på OptiBoost.
Utrullningstakten något fördröjd 2021
Samtidigt noterar vi att utrullningen under 2021 inte gått enligt våra estimat. Vi väljer att justera estimaten, men ser ingen förlorad försäljning vilket innebär att justeringarna endast är förskjuten försäljning. Se full genomgång av justeringarna längre ned. Vi anser samtidigt att avtalet medför rejält minskad risk i bolaget. Vi behåller motiverat värde om 136 - 138 kr per aktie.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 02-11-2021 kl. 09:49: https://docs.penser.se/a/2328/OPTI20211102.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN