Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-04

Penser Access: Checkin, takeoff, enjoy the ride

ARR imponerar
Nettoomsättningen för Q3'21 uppgick till 9,6 mkr och total omsättning till 13,7 mkr, motsvarande en tillväxt
om 71%. Tillväxten går främst att härleda till nya kunder. ARR i oktober var över 50 mkr vilket ska ställas
mot våra estimat för 2021 om 52 mkr. EBITDA uppgick till −1,3 mkr vilket var under våra estimat. Avvikelsen
förklaras med att bolaget mer än tredubblat investeringarna i sälj- och marknadsföring mot tidigare år.
Fortsätter att röra sig emot finansiella mål
Vi höjer våra estimat för omsättning 2022 med 2% och 6% 2023. Anledningen är en stark trading update och
det starka inflödet av kunder. Uppbyggnaden av säljorganisationen i kombination med ökade avskrivningar
gör att vi sänker EBITDA-estimaten med 9 mkr 2022 samtidigt som vi höjer dem med 8 mkr 2023. Vi bedömer
att bolaget successivt kommer att expandera marginalen under perioden 2022–2025.
Värdering reflekterar inte tillväxtresa
Trots att tillväxtbolag har haft det tufft på stockholmsbörsen de senaste månaderna höjer vi det motiverade
värdet för Checkin till 100–104 kr ifrån 98–102 kr. Anledningen är det starka operationella momentumet
bolaget befinner sig i. De initiativ bolaget tagit för att accelerera tillväxten bör återspeglas i kursen kommande
månader. Vi ser nya förvärv tillsammans med nya kunder som tydliga kurstriggers.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 04-11-2021 kl. 08:30: https://docs.penser.se/a/2339/CHECKIN20211104.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN