Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

Penser Access: Fortsätter accelerera tillväxten - Upsales Technology

Fortsatt starkt momentum i ARR-tillväxt
ARR vid kvartalets slut uppgick till 103,6 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 31,4%, ett nytt rekord i tillväxttakt y/y. Nettoomsättningen uppgick till 22,4 vilket var i linje med våra estimat. EBITDA uppgick till 4,4 mkr vilket motsvarar en marginal om 19,5%, något ned jämfört med marginalen 2020 om 33,4%. Avvikelsen förklaras av att bolaget har accelererat sin rekrytering av säljare.
Mindre justeringar
Upsales har under kvartalet accelererat rekryteringen och bedömer att tillväxten kan öka från nuvarande nivåer. Detta gör att vi höjer våra ARR-estimat med 5% för nästa år och 12% för 2023. Bolaget guidar för att lönsamheten kommer att vara lägre under H1'22 men högre under H2'22 mot bakgrund av en utökad säljkår. På grund av detta sänker vi vårt EBITDA-estimat för 2022 med 3,2 mkr.
Stark guidance leder till höjning
Baserat på det starka operationella momentumet Upsales befinner sig i samt att bolaget indikerar att en högre ARR-tillväxt är att vänta kommande år höjer vi vårt motiverade värde på bolaget till 103–105 kr från tidigare 98-102 kr. Vi finner stöd för denna höjning i vår DCF-analys samt i peervärderingen.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 28-10-2021 kl. 07:28: https://docs.penser.se/a/2309/Upsales20211028.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN