Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-24

Penser Access: Högt tempo med stark balansräkning för Insplorion

Finansieringsfokus i Q4'20
Insplorion genomförde två emissioner om sammanlagt ca 60 mkr i Q4'20, vilket nu innebär att de har kapital för ett antal år framöver. Instrumentmarknaden var fortsatt trög, om än med ett ökat antal kundkontakter, men då Insplorion nu har ordentligt med andrum efter tillskottet i kassan så ligger fokus helt på de viktiga utvecklingsprojekt och samarbeten bolaget har avseende batteri- och vätgassensorerna.

Fokus på tysk biltillverkare
Den utvärdering av batterisensorn hos en tysk biltillverkare som Insplorion annonserade i november 2020 är nu igång. Hyresordern var på 4-6 månader, och utfallet av det kommer att ge en första indikation på om en kommersialisering är nära förestående. En mycket viktig händelse för aktien med andra ord. Insplorion har även som mål att ha en kommersiell prototyp av vätgassensorn klar till årsskiftet.

Stark balansräkning och hög potential
Insplorion har nu kapital för ett antal år framöver, vilket även tillåter dem att gasa ytterligare. Detta ökar kostnaderna men sannolikheten stiger även för att Insplorion ska komma in i en avgörande kommersialiseringsfas i närtid. Värderingsmässigt är potentialen tydligast för batterisensorn. Vår riktkurs uppgår till 45-50 kr för aktien, som sedan den 29 januari är noterad på Nasdaq First North.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/insp_20210224.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Författare MFN