Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-03

Penser Access: I väntan på större klarhet - Diamyd Medical

Frågor från FDA om produktionsprocessen – studiestart kan dra ut på tiden
Den 18 oktober meddelades att FDA inkommit med frågor kring studieläkemedlet och tillverkningen av diabetesvaccinet Diamyd i bolagets nya anläggning i Umeå. Vi bedömer att Diamyd kommer kunna hantera kraven från FDA och att studien till slut kommer att kunna initieras i USA, men vi ser en risk att det kan dra ut på tiden.
Låg visibilitet i processen med FDA
Då vi har en mycket låg insyn i processen och därmed utmaningar i att bedöma omfattningen av det material som FDA kräver så väljer vi att höja riskpremien samt skjuta på tidslinjen för lansering i USA. Vi ser möjligheter att ompröva våra antaganden när vi har fått mer klarhet i vägen framåt för diabetesvaccinet Diamyd. Vi ser vidare uppmuntrande data från den pågående LADA-studien som en trigger för aktien.
Analytikerbyte
I och med denna uppdatering byter vi analytiker och presenterar även en ny intäktsmodell för diabetesvaccinet Diamyd samt Remygen. Vi tillämpar en riskjusterad sum-of-the-parts modell med ett nytt motiverat värde om 16-17 kronor (44–45) per aktie, vilket också motsvarar en värdering i linje med jämförbara skandinaviska fas III-bolag.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 03-11-2021 kl. 08:44: https://docs.penser.se/a/2332/Diamyd20211103.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN