Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-25

Penser Access: Ingen dramatik i Q3 för Hansa Biopharma

Inga större överraskningar
Hansa släppte under torsdagen sin rapport för det tredje kvartalet. Nettoomsättningen för kvartalet kom in på 4,9 mkr (0,8) och rörelseresultatet på -148,2 mkr (-123,4). Detta var i stort i linje med våra estimat och vi gör inga större justeringar efter rapporten.
Framsteg i patientrekrytering
Patientrekryteringen i GBS- och AMR-studierna har börjat ta fart och man upprepar sin prognos att kunna rapportera data från dessa under H2 2022. Vidare har bolaget har haft möte med FDA angående vägen framåt inom anti-GBM och kommunikation runt detta förväntas innan årets slut.
Vår syn på avtalet mellan Genovis-Selecta Biosciences
Vi ger en kort kommentar kring vår syn på avtalet mellan Genovis och Selecta Biosciences som annonserades förra veckan. Tidsfaktorn och den begränsade visibiliteten kring projektet gör att avtalet inte har någon effekt på våra estimat för Hansa

Läs den fullständiga analysen, publicerad 25-10-2021 kl. 08:37: https://docs.penser.se/a/2298/HNSA20211025.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN