Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-22

Penser Access: Låg marginal som väntat - Eolus Vind

Eolus omsatte 1 077 Mkr (465) sista kvartalet 2020 och EBIT blev 60 Mkr (210). Den stora diskrepansen i siffrorna Y/Y beror dels, som vanligt för Eolus, på slagig leverans mellan kvartalen av stora projekt. Men denna gång beror skillnaden även på ökade kostnader p g a försening av projektet Wind Wall i USA. Effekten blev att EBIT minskade till 60 Mkr, vilket var i linje med våra förväntningar om 65 Mkr.
 
Trots tillfälliga problem i USA ser vi väldigt positivt på Eolus expansion i Amerika inom både sol- och vindkraft. I princip hela sektorn förnybar energi steg brant efter Bidens president-vinst, men Eolus är ett av få bolag i Sverige som faktiskt har verksamhet i USA. Ett mer gynnsamt marknadsklimat i USA, men även i Europa, gör att vi höjer vårt motiverade värde från 190-200 till 200-210 kr per aktie.

Läs den fullständiga analysen: Eolus - Låg marginal som väntat (penser.se)
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se 

Författare MFN