Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

Penser Access: Lagercrantz ser fortsatt starkt affärsläge

Fortsatt starkt affärsläge...
Lagercrantz rapporterade organisk tillväxt på 13% med förvärv som bidrog med 19%. Affärsläget är generellt starkt och konjunkturen fortsätter återhämta sig efter pandemin. Återhämtningen är bred och orderingången fortsatt god vilket gör att tongångarna i uttalandena om de kort- såväl som de långsiktiga utsikterna är optimistiska. Bidraget från förvärv är historiskt högt.
...och god hantering av högre insats- och transportkostnader
EBITA-marginalen fortsatte expandera y/y men i en lägre takt och den var oförändrad sekventiellt. Dotterbolagen har lyckats parera de högre fraktpriserna och kostnaderna för komponenter och insatsmaterial genom prishöjningar och alternativa fraktvägar och leverantörer. Den högre andelen egna produkter kommer fortsätta öka.
Vi sänker estimaten med 5% på lägre än väntad omsättning men höjer motiverat värde något på grund av tidsvärdet
Med något långsammare organisk tillväxttakt och lägre marginalexpansionstakt än tidigare i takt med att jämförelsetalen blir svårare sänker vi estimaten med runt 5% per år 2021. Vi höjer samtidigt vårt motiverade värde något till 101-109kr (100-108 kr) på grund av tidsvärdet.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 26-10-2021 kl. 08:30: https://docs.penser.se/a/2302/lagrb20211026.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN