Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-28

Penser Access: Nytt nätverk från Tiktok - Tourn International

Avtal Tiktok
Tourn har tecknat ytterligare ett avtal med ett partnernätverk för influencers verksamma på Tiktok. Vi bedömer att avtalet berör content-ID, vilket generellt sett innebär en högre bruttomarginal än i övriga Tourn. Vid content-ID använder Tourn sin mjukvara för att identifiera videomaterial och fördelar annonsintäkter
till rättighetsägaren
Höjer estimat
Tiktok-samarbeten är på väg att bli en allt större vertikal för Tourn att växa inom. Detta är det andra pressmeddelade avtalet på 1,5 månader. Vi adderar mer tillväxt från detta segment framöver i våra estimat. Vidare har vi genomfört mindre justeringar för våra estimat gällande hur många år youtubers i snitt fortsätter att använda Tourns plattform. Sammantaget leder detta till att vi höjer estimaten för Nagato.
Höjer motiverat värde
Ovanstående genererar ett nytt motiverat värde om 62–64 kr (54–56). Vi är positiva till Tourn, men vidhåller att risken är hög då en stor del av verksamheten är beroende av Youtube. Vi väntar oss en fortsatt stark tillväxt under åtminstone kommande kvartal. Våra estimat är konservativa från år 2023 och framåt, då vi vill se att bolaget lyckas bibehålla de senaste kvartalens positiva utveckling innan vi extrapolerar dem.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 28-10-2021 kl. 08:26: https://docs.penser.se/a/2315/Tourn20211028.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN