Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-03

Penser Access: Positiva tongångar för ITAB Shop Concept

Q3
ITAB:s omsättning i Q3'21 uppgick till 1 464 mkr (1 258) och EBIT var 45 mkr (83). Detta var något under våra estimat om 1 488 mkr i omsättning samt 38 mkr i EBIT. Omsättningstillväxten var valutajusterat 16 % och justerat för förvärvet av Cefla 6 %. Resultat efter finansiella poster exklusive engångsposter, vilket vi ser som det mest relevanta lönsamhetsmåttet, ökade till 67 mkr från 63 mkr.
Tillfälliga störningar
Att högre råvarupriser och fraktkostnader skulle ha en påverkan var känt på förhand. Samtidigt bedömer vi att VD-ordet var optimistiskt och framhåller bland annat att omsättningen kunde ha varit högre vid normal tillgång till inköpta komponenter och material. Vidare bedömer vi att bruttomarginalen påverkades negativt av de tillfälliga störningarna. Vi räknar med en återgång till en något högre bruttomarginal under 2022.
Motiverat värde intakt
Sammantaget ser vi rapporten som klart godkänd och behåller vårt motiverade värde om 25,5–26,5 kr. De underliggande lönsamhetsförbättringarna löper på enligt plan, samtidigt som efterfrågan är stabil. Vi ser inga tecken på att bolaget inte skulle nå sitt långsiktiga mål om ca 800 mkr i EBITDA år 2023. Vid det scenariot är ITAB i vår mening billigt och handlas kring EV/EBITDA 5.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 03-11-2021 kl. 10:19: https://docs.penser.se/a/2334/ITAB20211103.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN