Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-25

Penser Access: Priserna slår igenom i resultatet - Rottneros

Starkt Q3'21
Rottneros rapporterade EBIT om 101 mkr i Q3'21, att jämföra med 4 mkr i Q3'20 och 97 mkr i Q2'21. Q3'21 påverkades av underhållsstopp i såväl Rottneros som Vallvik, vilket inte belastade något av jämförelsekvartalen, med en effekt vi uppskattar till ca -50 mkr i Q3'21. De stigande massapriserna har varit den viktigaste drivkraften för resultatet.
Stabil tillgång till råvara, men höga elpriser
De höga elpriserna garderas resultatmässigt med en omfattande säkringsportfölj, medan sliplinjen fick stå under ca en veckas tid totalt sett under kvartalet till följd av höga spotpriser på el på dagsbasis. Priset på massaved väntas vara stabilt under Q4'21 och tillgången på flis är god. Massapriset var på en fortsatt hög nivå i oktober, vilket borgar väl för Q4'21.
Fokus på direktavkastning framöver
Vi upprepar motiverat värde på 13-14 kr per aktie. Liksom fallet med flera cykliska bolag som kommer ur ett starkt 2021 med en fin balansräkning så tror vi att fokus kommer att öka på potentiell direktavkastning. Av prognosen för årets utdelning ingår 45 öre som nyligen betalades ut i form av extrautdelning. Utfallet i Q3'21 i relation till vår helårsprognos bidrar till smärre prognosjusteringar.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 25-10-2021 kl. 08:27: https://docs.penser.se/a/2297/RROS20211025.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN