Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

Penser Access: Q3 - Insplorion

Q3
Insplorions nettoomsättning i Q3'21 uppgick till 0,55 mkr (0,5) och EBIT till −1,1 mkr (−2,4), i linje med vår förväntan. Den minskade förlusten bedömer vi härstammar från en engångseffekt. Kvartalsrapporter är inte det viktigaste för Insplorion i nuläget, utan det är den långsiktiga utvecklingen. Den centrala frågan är om Insplorions teknik kan börja integreras i konsumentprodukter.
Vätgasprototyp till årsskiftet
Efter kvartalets utgång har Insplorion slutfört en affär inom vätgas med the European Institute for Energy Research. Insplorions bedömning är att samarbetet kommer att leda till produktutveckling av intresse för bolaget. Insplorion beräknar fortsatt att de kommer att ha en färdig kommersiell prototyp till årsskiftet.
Vidare har fordonskunden i Tyskland lagt en order på 0,5 mkr efter deras utvärderingsprojekt.
Nytt motiverat värde
Vi höjer vår diskonteringsränta till 15 % (11) då vi anser att det bättre refekterar den höga risken i aktien. Vidare sänker vi estimaten något för kommande år, särskilt inom luftsensorer. Sammantaget resulterar det i nytt motiverat värde på 15–16 kr. Vi räknar fortsatt med en ordentligt accelererad tillväxt först år 2026. För en mer utförlig genomgång av våra estimat, se vår analys från 2021-05-24.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 01-11-2021 kl. 08:44: https://docs.penser.se/a/2325/Insplorion20211101.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN