Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

Penser Access: Transformativt förvärv för Sivers Semiconductors

Transformativt förvärv
Sivers har förvärvat amerikanska Mixcomm för ca 1,2 miljarder kronor. Mixcomms intäkter det senaste halvåret uppgick till USD 1,3 m. Sivers bedömning är dock att tre av Mixcomms största kunder kommer att generera uppemot USD 70 m i intäkter 2021–2024 och deras tier 1-kund ytterligare USD 70 m 2025–2026. Vidare adderar Mixcomm 18 nya design wins samt nya produktsegment.
Rationalen bakom förvärvet
Bakgrunden till förvärvet är bland annat att Sivers ser synergier i försäljning. Man erhåller också komplementär teknik som både utökar antalet marknader, applikationsområden och TAM. Sivers räknar med att TAM kan komma att bli hela 10 gånger så stor genom förvärvet. Vi ser det även som positivt att Sivers får en stark lokal aktör på den viktiga amerikanska marknaden.
Nytt motiverat värde 28–30 kr
Vi bedömer att förvärvet adderar ca 500 mkr till omsättningen år 2025, vilket ger en EV/Sales-multipel för köpet om ca 2,5 år 2025. Vi justerar samtidigt våra försäljningsestimat för Fortune 100-kunden. Vidare sänker vi estimaten för Wireless något då 2021, inräknat temporära pandemieffekter, inte till fullo har utvecklats enligt vår förväntan. Vi ändrar motiverat värde till 28–30 kr per aktie (40–42).

Läs den fullständiga analysen, publicerad 28-10-2021 kl. 08:44: https://docs.penser.se/a/2314/Sivers20211028.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN