Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-07-20

Penser Access: Vinden har vänt för ZetaDisplay

 
Slår våra förväntningar
Omsättningen i Q2 uppgick till 108,7 mkr jämfört med våra estimat om 101,4 mkr. ARR uppgick till 174,6 mkr och justerat EBITDA till 17,1 mkr mot våra estimat om 14,9 mkr. Avvikelsen förklaras av att projektförsäljningen har varit stark. Den organiska tillväxten uppgick till 27,1%. Under kvartalet har den brittiska investeraren Hannover Active Equity Fund II lagt ett bud om 27 kr, i linje med vårt motiverade värde.
Momentum är tillbaka
De positiva tongångarna ifrån management i kombination med den starka organiska tillväxten och en god lönsamhet gör att vi höjer våra försäljningsestimat på innevarande år med ca 2% och justerad EPS med 20%. Kommande år höjer vi våra försäljningsestimat med 4–5% och EPS ca 15%. Vi bedömer att ZetaDisplay kommer att röra sig emot sina mål 2022 om en EBIT på 100 mkr, men man kommer att behöva förvärva för att nå målet.
Bibehåller motiverat värde
Vi bibehåller vårt motiverade värde om 29–31 kr. Värdet är i linje med det rådande budet på bolaget vilket gör att vi bedömer det som ytterst sannolikt att budet går igenom.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 20-07-2021 kl. 09:00: https://docs.penser.se/a/2087/Zeta20210720.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN