Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-02

Penser Access: Visar positivt justerat EBITDA-resultat och kassaflöde - SpectrumOne

God tillväxt
Försäljningen i Q3 uppgick till 16,2 mkr mot våra estimat om 12,7 mkr. Justerat EBITDA uppgick till 1,7 mkr mot förväntade −2,7 mkr. Den viktigaste aspekten i Q3 är att bolaget visar ett positivt kassaflöde om 3,8 mkr vilket gör att bolaget stärker sin kassa till 8,9 mkr. Bolaget har efter kvartalets utgång förvärvat och tillträtt bolaget Observit som kommer att fusioneras med Trafikportalen och delas ut till aktieägarna i närtid.
Stark lönsamhet gör att vi justerar estimaten
Bolaget har visat att man nu påbörjat resan mot våra estimat och mot lönsamhet. Då bolaget fortsatt befinner sig i ett tidigt kommersialiseringsstadium är vi fortsatt försiktiga med våra estimat. Den starka resultatutvecklingen gör att vi höjer våra estimat för EBITDA kommande år med 11 mkr för 2022 och 10 mkr för 2023.
Fortsatt väsentlig uppsida till vår riktkurs
Trots de starka siffrorna från bolaget väljer vi att bibehålla vårt motiverade värde om 3,0–3,1 kr. Anledningen är att värdet ännu indikerar en signifikant uppsida från dagens aktiekurs. Vi ser triggers i närtid där den första är avknoppningen av Observit. Ytterligare triggers för kursen är fortsatta nyheter kring PRISM.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 02-11-2021 kl. 07:42: https://docs.penser.se/a/2327/Spectrumone20211102.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN