Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-21

PENSION: FOLKSAM LIV SÄNKER TILL 1,0% GARANTIRÄNTA

STOCKHOLM (Direkt) I den första ändringen sedan finanskrisen sänker Folksam
Liv garantiräntan med en tredjedel för att kunna dra ned lite på obligationer
och öka i fastigheter och aktier.

I det långvariga lågränteläget sänkte Skandia garantiräntan till 1,25 procent
från 2 procent redan i maj 2015. Folksam sänkte garantinivån till 85 procent,
från 95 procent.

Nu sänker Folksam garantiräntan till 1 procent från 1,5 procent och garantin
ska räknas på 80 procent av de nya inbetalningarna.

Produktutvecklingschefen Karin af Klercker konstaterar att sänkningen ger
"större utrymme att investera i tillgångar som över tid kan ge våra kunder
bättre avkastning än räntebärande investeringar".

"På så sätt engagerar vi oss också för en långsiktigt stabil återbäringsränta
för kunderna", säger hon.

Den garanterade delen måste Folksam matcha med långa obligationer. Nu får
Folksam loss mer till aktier och fastigheter, placeringar med högre risk som
på lång sikt ska ge högre återbäringsränta, enligt Folksam.

Senast Folksam ändrade garantiräntan var 2009 efter finanskrisen. Då var
räntan också på väg ned. Karin af Klercker betecknar sänkningen nu som
"uthållig". Folksam har inte ändrat ofta. Från 2005 till 2009 gällde 2,5
procent.

Nu gäller förändringen premiebestämd försäkring med utjämnad återbäring och
nya premieinbetalningar från och med den 1 januari 2017.

För kollektivavtalade försäkringar med traditionell förvaltning konkurrerar
Folksam med AMF och Alecta. Här ändrar Folksam bara garantiräntan, inte den
nivå garantin räknas på. Ändringarna avser endast premiebestämd försäkring
med utjämnad återbäring.

Traditionell livförsäkring är ett sätt att pensionsspara för den som inte
själv vill bestämma var pengarna ska investeras. Folksam har då placerat
merparten i räntebärande papper i Sverige, vilket begränsar möjligheterna
till avkastning när räntorna förblir låga och utbudet av obligationer tryter.
Kunderna är garanterade ett lägsta belopp. Sparandet har en garanti som byggs
upp av varje inbetalning.

Men garantiräntan är bara ett av flera antaganden för att räkna fram det
garanterade beloppet kopplat till varje inbetalning, vilket avgör hur mycket
pengar kunden lägst kan få i framtiden. Den återbäringsränta pensionsspararna
får har Folksam och andra höjt under hösten. Folksam Liv har nu 4 procent,
Skandia 5 procent.

Inbetalningarna har minskat under de senaste tolv månaderna jämfört med ett år
tidigare, enligt statistik från branschorganisationen Svensk Försäkring i
dag. Med tak har livbolagen gjort det svårare att passa på att betala in
mycket när återbäringen varit hög. Livbolagen har också sänkt
återbäringsräntorna.

Folksam Liv är kundägt och överskott ska fördelas löpande till kunderna genom
återbäringsränta. Återbäringen är inte garanterad. Återbäringsräntan har
varit 6,2 procent under de senaste fem åren i genomsnitt, exklusive
kooperativa tjänstepensioner som snittat på 8,2 procent.

Folksam Liv har 1,5 miljoner försäkringsavtal och förvaltar drygt 172
miljarder kronor.
BILD: Stibor (procent) sedan 1987, ett medelvärde av de räntor som SEB,
Nordea, Handelsbanken, Swedbank, SBAB och Danske Bank ställer till varandra
för utlåning i svenska kronor.

Grafik och Källa: Infront.
BILD: Kapitalportföljens fördelning hos Folksam Liv.

Källa: Folksam Liv.
---------------------------------------
David Hässler +46 8 5191 7916

Nyhetsbyrån Direkt

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.