Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

PEPTONIC Medical AB: DELÅRSRAPPORT Delårsrapport för perioden januari 2019 - september 2019 Peptonic Medical AB (publ) or...

2019 KVARTAL 3 (jul-sep)

· Omsättning produkter 1 557 (120) KSEK
· Bruttovinst 692 (95) KSEK, 45% (79%)
· Rörelseresultat -4 127 (-3 420) KSEK
· Resultat per aktie -0,03 (-0,04) SEK

2019 FÖRSTA TRE KVARTALEN (jan-sep)

· Omsättning produkter 4 073 (120) KSEK
· Bruttovinst 2 321 (95) KSEK, 57% (79%)
· Rörelseresultat -12 414 (-9 739) KSEK
· Resultat per aktie -0,10 (-0,11) SEK

VD har ordet

Tredje kvartalet kan i korthet beskrivas som en period fylld av
aktiviteter och händelser för att fortsätta att bygga grunden för
framtidens Peptonic. Det är många långsiktiga satsningar som nu görs
och som skall bära frukt i framtiden d.v.s. inom några månader upp
till först om något år. Vår vision är att bygga en produktportfölj
med fokus på kvinnors hälsa och välbefinnande. Produkterna skall ha
påvisad behandlingseffekt - något som även skall gälla Peptonics
egenvårdsprodukter under epitetet: 'evidens till egenvårdshyllan'. På
så sätt skall Peptonics produkter särskilja sig från övriga produkter
inom segmentet.

Hemmamarknaden är en viktig referens och erfarenhetskälla om vad som
fungerar bra och vad som fungerar mindre bra i marknadsföringen av
VagiVital. Vi vill självklart uppnå bra marknadsandelar på
hemmamarknaden, men det är ändå försäljning på andra marknader som
kommer att vara viktigast för tillväxten i bolaget. Därför är det
viktigt att så snabbt som möjligt påbörja försäljningen utanför
Sverige. I vissa länder kommer vi att samarbeta med lokala
distributörer, medan vi i andra länder har beslutat att öppna egna
nätbutiker. Det senare är det snabbaste sättet att komma in på många
av de större marknaderna och påbörja försäljningen. Detta med avsikt
att så snart som möjligt utöka distributionen till de lokala apoteken
eller andra kanaler (butiker) för att förbättra tillgängligheten på
produkten. Denna modell har vi sjösatt i Norge och Danmark i
september och i England från och med i oktober. Även i Hong Kong
kommer vi att öppna egen nätbutik inom kort.

I Finland lanserade Orion Pharma VagiVital i april under det egna
varumärket Femisan Vital. Försäljningen sker främst via apoteken i
Finland och det har gått väldigt bra. Sedan lanseringen har
försäljningsvolymen per månad varit större än i Sverige. Den goda
försäljningsutvecklingen beror dels på omedelbar tillgång till en
landsomfattande apoteksdistribution och dels på en egen specialiserad
säljstyrka som jobbar enbart med apoteken, samt självklart nöjda
kunder. Orion Pharma har beställt en ny batch som kommer att
levereras innan årets slut.

Under perioden har vi informerat om två distributionsavtal och två
lanseringar via nätbutik. Distributionsavtalet med Yuanjia Bio i juli
avseende Kina är en stor framgång med stor potential. Yuanjia Bio har
inlett registreringsprocessen för VagiVital i Kina. Det är oklart hur
lång denna process blir, men siktet är inställt på att lansera
VagiVital i Kina under 2021. Yuanjia Bio kommer primärt att med egen
säljstyrka marknadsföra VagiVital via gynekologer på sjukhusen, men
med avsikt att bredda marknadsföringen till konsument så småningom.
Detta beroende på hur den regulatoriska klassningen av produkten
kommer att se ut. Avtalet med Adexilis avseende Ungern, Slovakien och
Kroatien tecknades i augusti. Förberedelserna inför lanseringen är i
full gång och den planeras till första halvåret 2020.

Marknadsföringen av VagiVital i olika medier resurskrävande men
nödvändig. Dock har vi genom gemensamma kampanjer med apoteken och
med välriktade och vältajmade kampanjer i sociala medier och i TV
lyckats hålla kostnaderna på en rimlig nivå. Under första kvartalet
nästa år kommer vi att hyra in en säljstyrka för att besöka och
utbilda personalen på apotek där VagiVital finns att köpas. Därefter
gör vi en utvärdering för att kunna ta beslut om fortsättningen. Vi
har också stärkt vår interna marknadsavdelning med en produktchef.
Hon heter Nikolina Spolén och kommer närmast från Kronans Apotek.

Försäljningen i Sverige utvecklas positivt. Trenden visar på en
växande volym månad för månad från apotek till kund. I Norge och
Danmark har annonseringen i sociala medier kommit igång.
Försäljningsvolymerna är ännu blygsamma, men med ökad annonsering
kommer de att växa.

Den finansiella situationen i bolaget är bra. Intäkterna ökade med ca
51% jämfört med det föregående kvartalet. Bruttomarginalen har
sjunkit jämfört med tidigare. Detta förklaras delvis genom
förskottsbetalningen från Yuanjia Bio i samband med
distributionsavtalet. Eftersom försäljningspriset till Kina ligger
under priserna för Sverige och Finland, påverkas bruttomarginalen
negativt. Dock skall detta kompenseras med mycket större volymer
framöver. En ytterligare förklaring är att försäljningen under 2018
skedde nästan enbart via egen nätbutik i Sverige, vilket ju innebar
en hög bruttomarginal.

Med anledning av hotande avtalslöst Brexit beslöt vi i våras att byta
vårt CE-märkningsorgan (sk. Notified Body) från det i England till
ett i ett annat EU-land. Vi skrev kontrakt med DQS-Medizintechnik
GmbH i Tyskland i juni och påbörjade arbetet med överflyttningen. I
september kunde vi informera marknaden om att flytten var genomförd
och förnyad CE-märkning för VagiVital erhållits. Den gäller till i
maj 2024. Vi är alltså väl rustade att fortsätta lanseringen av
VagiVital i Europa utan hot om regulatoriska hinder. Innan maj 2024
skall CE märkningen förnyas enligt det nya Europeiska regelverket.
Detta kommer att ställa tuffare krav bl.a. på den kliniska
dokumentationen. Här har VagiVital en klar konkurrensfördel och vi
bedömer att många av dagens konkurrerande produkter kommer att falla
bort då de saknar eller har för svaga kliniska data.

Arbetet med att utöka produktportföljen pågår för fullt. Vi utvärderar
ett flertal intressanta produkter och produktkoncept som vi hoppas
kunna informera marknaden om inom kort.

Med detta sagt, så kan vi utlova ett fortsatt intressant nyhetsflöde
under de närmaste månaderna.

Bromma, den 8 november, 2019

Johan Inborr

VD

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· Den 10 januari 2019 meddelades att bolagets egenvårdsprodukt för
behandling av vaginal atrofi och torrhet - VagiVital® - har godkänts
för försäljning av Apoteket AB i dess butiker och nätbutik, av
Apoteket Hjärtat i dess nätbutik och av Apoteksgruppen i gruppens ca
40 st fristående apoteksbutiker runt om i landet. Initialt kommer
VagiVital® att finnas i Apoteket ABs 30 största butiker och i dess
nätbutik (www.apoteket.se) från och med mitten av februari 2019 och i
Apoteket Hjärtats nätbutik (www.apotekethjartat.se) senast från och
med början av februari.

· Den 18 januari, 12 februari, 10 april och den 17 maj meddelade
styrelsen i Peptonic Medical AB att man med stöd av bemyndigande från
den extra bolagsstämman den 6:e november 2018 genomfört
kvittningsemissioner till Recall Capital Nordic AB av 2.192.270
aktier, 2.375.120 aktier, 2.375.120 aktier repektive 2.375.120 nya
aktier per emission om 1,2 MSEK, 1,5 MSEK, 1,5 MSEK respektive 4,2
MSEK.

· Den 28 januari 2019 meddelades att resultaten från en nyligen
genomförd undersökning bland kvinnor som använt visar på mycket god
behandlingseffekt. Av de drygt tvåhundra VagiVital-användare som
svarade på enkäten upplevde fler än tre fjärdedelar att de fått
symtomlindring. Detta oberoende av hur länge de hade använt
VagiVital®. Av dem som använt VagiVital® i två månader eller längre
rapporterade hela nio av tio (89%) att de fått symtomlindring.

· Den 8 maj 2019 meddelar bolaget att Apoteket AB utökar
distributionen av Peptonics egenvårdsprodukt VagiVital® till att från
och med maj månad omfatta 250 apoteksbutiker från dagens 30 butiker.
VagiVital® kan sedan tidigare också köpas på Apoteket ABs nätbutik
(www.apoteket.se). I samband med denna utökade distribution har
Peptonic fått en order till ett värde av 440 tusen kronor.

· Den 20 maj 2019 meddelade styrelsen i Peptonic Medical AB att man
med stöd av bemyndigande från årsstämman den 6 november 2018,
beslutat att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för
befintliga aktieägare.

· Den 19 juni 2019 meddelar Peptonic Medical AB (publ) att
nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare
("Företrädesemissionen") har slutförts och tillför Bolaget cirka 26,4
MSEK före avdrag för transaktionskostnader om knappt 1,9 MSEK. Totalt
tecknades omkring 60,4 MSEK, motsvarande cirka 229 procent av
Företrädesemissionen.

· Vid bolagsstämman den 19 juni 2019 omvaldes styrelsen i sin
helhet.

· Den 20 juni 2019 meddelade Peptonic Medical AB att man tecknat
avtal med DQS Medizine GmbH (DQS-MED) om att de skall överta
godkännandet av Peptonics kvalitetssystem och CE-märkning för
VagiVitalâ från och med i höst.

· Den 25 juli 2019 meddelade Peptonic Medical AB att man ingått ett
avtal med Shijiazhuang Yuanjia Biotechnology Co. Ltd. ('Yuanjia Bio')
avseende registrering, marknadsföring, försäljning och distribution
av VagiVital® i folkrepubliken Kina. Avtalet ger Yuanjia Bio
exklusiva rättigheter att registrera, marknadsföra och sälja
VagiVital® i Kina. I gengäld har Yuanjia Bio åtagit sig att köpa
årliga mimimumkvantiteter av VagiVital® och att stå för alla
kostnader för registrering och kommersialisering av produkten. I
samband med undertecknandet av avtalet betalar Yuanjia Bio 125,000
Euro till Peptonic som en initial delbetalning för första
kommersiella beställningen av VagiVital® inför lanseringen.

· Den 26 augusti meddelade Peptonic Medical att man ingått avtal med
Adexilis avseende marknadsföring, försäljning och distribution av
VagiVital® i Ungern, Slovakien och Kroatien. Avtalet ger Adexilis
exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja VagiVital®i ovan
nämnda länder. I gengäld har Adexilis åtagit sig att köpa årliga
mimimumkvantiteter av VagiVital® och står för alla kostnader för
marknadsföring och distribution.

· Den 19 september meddelade Peptonic Medical att man öppnar
nätbutiker i Danmark och Norge för försäljning av VagiVital®.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Den 10 oktober meddelades att Peptonic Medical ABs (publ) byte av
Notified Body (anmält organ) klart. DQS Medizine GmbHs (DQS-MED)
certifieringskommitté har godkänt övertagandet av CE-märkningen för
Bolagets egenvårdsprodukt . VagiVital®. Anledningen till bytet är att
Lloyds Register Ltd. (Peptonics tidigare Notified Body), ett bolag
baserat i Storbritannien, förlorat ackrediteringen att godkänna
CE-märkning. Detta då de lägger ned den delen av sin verksamhet.
Under augusti och september har Peptonic Medical...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.