Du är här

2018-08-17

PEPTONIC Medical AB: Delårsrapport för perioden januari 2018 - juni 2018

2018 KVARTAL 2 (apr-jun)

· Rörelseresultat -3 563 (-2 559) KSEK

· Resultat per aktie -0,04 (-0,13) SEK

2018 FÖRSTA HALVÅRET (jan-jun)

· Rörelseresultat -6 385 (-5 240) KSEK

· Resultat per aktie -0,07 (-0,26) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
· Den 22 mars 2018 meddelades att Bolaget är nära att erhålla
CE-märkning.

Detta efter att man erhållit rapporten från granskningen av den sk.
'Technical

File' för bolagets produkt VagiVital®. Granskningen har gjorts av
Lloyd's

Register Quality Assurance, Ltd. (LRQA) i England, som agerar som sk.
Notified

Body. Bolaget lämnade in sin Technical File i januari.
· Vid bolagsstämman den 28 mars 2018 omvaldes styrelsen i sin
helhet.

· Den 10 april 2018 meddelades att Styrelsen i Peptonic Medical, med
stöd av

bemyndigandet från årsstämman den 28 mars 2018, har beslutat om en
nyemission

av aktier med företrädesrätt för aktieägare i Bolaget om högst 43 014
300

aktier till en kurs på 0,29 SEK per aktie.
· Den 24 april 2018 meddelades att man idag tecknat ett avtal om
kommersiell

tillverkning av Peptonics hormonfria egenvårdsprodukt VagiVital® med
Orion

Corporation ('Orion'), som har sitt huvudkontor i Esbo, Finland.
Avtalet är

icke-exklusivt och ett resultat av en framgångsrik överföring av
tillverkningsprocessen inom ramen av det teknologiöverföringsavtal som
bolagen

tecknade i december 2017.
· Den 8 maj 2018 meddelades att nyemissionen varit framgångsrik och
kraftigt

övertecknad. Emissionen har slutförts och tillför Bolaget cirka 12,5
MSEK före

avdrag för transaktionskostnader.
· Den 31 maj 2018 meddelades att bolagets första produkt -
VagiVital® - har

fått godkännande för CE-märkning. Godkännandet har utfärdats av
Lloyd's

Register Quality Assurance, Ltd. (LRQA) i England. Genom CE-märkningen
har

Bolaget rätt att marknadsföra VagiVital® inom hela EU och EES området.
· Den 29 juni 2018 meddelades att Bolaget ingått ett avtal om
marknadsföring, försäljning och distribution av Peptonics hormonfria
egenvårdsprodukt VagiVital® med Orion Corporation ('Orion') i Finland.
Orion

kommer att lansera produkten i år under ett eget varumärke.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
· Den 9 juli informerade Bolaget om att VagiVital® nu finns att köpa
i

nätbutiken på länken www.vagivital.se . VagiVital® är Peptonics
hormonfria

egenvårdsprodukt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi
(torra

slemhinnor i slidan).

VD har ordet

Under första halvåret har vårt huvudfokus legat på förberedelserna
inför lanseringen av VagiVital®. Arbetet har bl.a. innefattat att
erhålla CE-märkning för produkten, säkerställa tillverkningskapacitet
och produktkvalitet, utforma en tilltalande och säljande design samt
att utvärdera olika säljkanaler. Vi har dessutom fortsatt arbetet med
att hitta distributörer utanför Sverige för produkten.

Det känns mycket tillfredsställande att konstatera att vi nådde våra
uppsatta mål och därmed var redo att trycka på lanseringsknappen i
början av juli. Vi valde att påbörja försäljningen av VagiVital® via
vår egen webshop, som finns på länken www.vagivital.se . Detta i
väntan på besked från bl.a. apotekskedjorna om när de kommer att ta
in produkten i sitt sortiment och i vilka av sina kanaler.

Under hösten kommer annonsering och marknadsföring att trappas upp för
att nå en större andel av patienterna och därmed öka trafiken till
vår webshop.

I juni tecknade vi det första distributionsavtalet för VagiVital®
utanför Sverige. Orion Corporation blir vår distributör i Finland och
lanseringen planeras ske innan årets slut. Vi förväntar oss därmed en
första beställning till Finland inom en snar framtid. Orion kommer
att marknadsföra produkten under sitt eget varumärke. Diskussioner
med potentiella distributörer i andra länder pågår och kan i bästa
fall leda till nya avtal innan årsskiftet.

I maj genomfördes en företrädesemission som tecknades till 170%. Den
tillförde bolaget 12,5 Mkr före emissionskostnader om 2,0 Mkr.
Pengarna kommer framför allt att användas för lanseringen och
marknadsföringen av VagiVital®. Resultatet för första halvåret
uppvisade en ökad förlust med 1,1 Mkr jämfört med samma period förra
året. Kassan vid periodens slut var 10,5 Mkr. Under första halvåret
2017 aktiverades netto 3,1 Mkr av immateriella tillgångar, medan
motsvarande siffra för första halvåret 2018 var 0,4 Mkr. Det innebär
att det negativa kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive
förändring av immateriella tillgångar har reducerats med cirka 1,6
Mkr. Detta trots att stora kostnader för lanseringen och
CE-märkningen har belastat andra kvartalet 2018. Detta bör anses som
godkänt med tanke på vad vi uppnått.

Under de kommande månaderna kommer vi självklart att noggrant följa
försäljningsutvecklingen av VagiVital® och analysera resultaten av
olika marknadsföringsaktiviteter. Bl.a. kommer vi att delta i
nationella möten med gynekologer, barnmorskor och apotekskedjornas
representanter. Vi kommer att finnas i sociala medier med vår
annonsering och knyta till oss influencers för att förstärka vårt
budskap till patienterna.

Johan Inborr

VD

Stockholm, den 17 augusti 2018

BOLAGSÖVERSIKT
Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver
forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska
produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra
och effektiva behandlingar för kvinnor som lider av kvinnospecifika
sjukdomar eller medicinska tillstånd.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight
aktiehandelsplats (www.spotlightstockmarket.com , kortkod: PMED) i
Stockholm.

Om VagiVital®

VagiVital® är en hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av
torra slemhinnor i slidan.

VagiVital® har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i
randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv
behandlingseffekt - både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel
ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom
såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid
samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar. Behandlingseffekten
är i paritet med de effekter som påvisats för de östrogenpreparat som
finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har
inte gett några allvarliga biverkningar.

Peptonic Medical har lanserat VagiVital® som en receptfri
egenvårdsprodukt. Mer information finns på bolagets hemsida
www.peptonicmedical.se och på www.vagivital.se .

FINANSIELL INFORMATION
Intäkter - Bolaget hade under första halvåret ingen nettoomsättning.
Kostnader - Kostnader för andra kvartalet uppgick till -3 563 (-2 559)
KSEK. Första halvåret uppgick kostnaderna till -6 319 (-5 240) KSEK.

Resultat - Resultat efter finansnetto för andra kvartalet uppgick till
-3 589 (-2 592) KSEK. Resultat efter finansnetto för första halvåret
uppgick till -6 347 (-5 273) KSEK.

Finansiell ställning och likviditet - Kassa och bank uppgick per den
30 juni 2018, till 10 534 (3 333) KSEK.

Eget kapital - Eget kapital per den 30 juni 2018 uppgick till 64 345
(56 369) KSEK, vilket ger en soliditet om 93 (90) procent.

Organisation - Under första halvåret uppgick genomsnittligt antal
anställda till 2 (2). Vid periodens slut uppgick antalet anställda
till 2 (2).

Aktie - Totalt antal aktier per den 30 juni, 2018 var 86 028 600
stycken (20 602 984).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/peptonic-medical-ab/r/delarsrapport-for-period...
http://mb.cision.com/Main/11203/2594571/893077.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.