Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-07

PEPTONIC Medical AB: Peptonic utnyttjar option att förvärva resterande aktier i Lune Group Oy och avser att genomföra apportemission om ca 12,5 MSEK

Peptonic meddelade den 14 maj 2020 att Peptonic ingått ett avtal om att förvärva en majoritetsandel av aktierna i Lune. Förvärvet genomfördes den 3 juni 2020. I samband med förvärvet erhöll Peptonic en köpoption som innebär att Peptonic har rätt att förvärva resterande aktier i Lune från Säljarna under en treårsperiod efter tillträdet till samma värdering. Peptonic har idag meddelat säljarna att man avser att utnyttja köpoptionen. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 1,2 MEUR (cirka 12,5 MSEK) och betalning ska ske i form av nya aktier i Peptonic. 

Styrelsen avser därför att besluta om en apportemission av 7 442 774 aktier till säljarna under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Teckningskursen i emissionen är 1,6822 kr per aktie, vilket motsvarar 100 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Peptonics aktie på Spotlight Stock Market under perioden 24 juni 2020 till 7 juli 2020. Betalning för aktierna ska ske genom tillskjutande av apportegendom i form av 40 befintliga aktier i Lune. Apportegendomen beräknas tas upp till ett värde av 12 520 031 kronor i Peptonics balansräkning.

Styrelsen avser också att kalla till en extra bolagsstämma under juli månad för att föreslå att bolagsstämman godkänner styrelsens emissionsbeslut. Godkännande av styrelsens beslut förutsätter att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

När förvärvet har genomförts kommer Peptonic äga samtliga utestående aktier i Lune. 

Utspädning och kostnader

Genom nyemissionen enligt ovan ökar aktiekapitalet med totalt 744 277,40 kronor genom emission av totalt 7 442 774 aktier. Det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter nyemissionen kommer att uppgå till 162 586 250. Emissionen innebär därmed en sammanlagd utspädningseffekt för befintliga aktieägare om cirka 4,6 procent. 

Kostnaderna för apportemissionen till säljarna förväntas uppgå till totalt cirka 200 TSEK. 

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.