Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-08

PEPTONIC Medical AB: Rättelse av Informationsmemorandum

I det Informationsmemorandum som publicerades i samband pågående
företrädesemission vars teckningstid inleddes den 30 maj 2017 och
pågår till 13 juni insmög sig ett fel under rubrik
"Nettoskuldsättning" på sidan 24.

Nettoskuldsättningen är negativ med ett belopp om 1,625 tkr
(nettokassa).

Rätt utseende på sid 24 är som följer:

Nettoskuldsättning, KSEK
A) Kassa 0
B) Likvida medel 7,373
C) Lätt realiserbara värdepapper 0
D) Summa likviditet (A) + (B) + (C) 7,373
E) Kortfristiga fordringar 119
F) Kortfristiga bankskulder 0
G) Kortfristig del av långfristiga skulder 0
H) Andra kortfristiga skulder 5,867
I) Summa kortfristiga skulder (F) + (G) + (H) 5,867
J) Summa nettoskuldsättning (I) - (E) - (D) -1,625
K) Långfristiga banklån 0
L) Emitterade obligationer 0
M) Andra långfristiga lån 0
N) Långfristig skuldsättning 0
O) Nettoskuldsättning (J) + (N) -1,625

Eget kapital och skuldsättning, KSEK
Räntebärande kortfristiga skulder
Mot borgen 0
Mot säkerhet 0
Blancokrediter 0
Summa räntebärande kortfristiga skulder 0

Räntebärande långfristiga skulder
Mot borgen 0
Mot säkerhet 0
Blancokrediter 0
Summa räntebärande långfristiga skulder 0

Eget kapital
Aktiekapital 2,060
Reservfond 0
Andra reserver 128,947
Balanserat resultat inklusive periodens resultat -72,046
Minoritetsandel 0
Summa eget kapital 58,961

För mer information, kontakta:
Johan Inborr, VD

Mobil: +46 708 853 893

E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni
2017.

Om Peptonic

Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver
forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska
produkter inom området kvinnohälsa. Bolaget grundades 2009 och dess
första läkemedelskandidat, Vagitocin®, är ett östrogenfritt
alternativ baserat på oxytocin, för lokal behandling av vaginal
atrofi.

VagiVital® är en medicinteknisk produkt för behandling av torra
slemhinnor i slidan. Bolaget har genomfört kliniska fas I och II
studier (behandling av vaginal atrofi) där man erhållit positiva
resultat i paritet med de effekter som påvisats för de
östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Peptonic har även
lämnat in patentansökningar för användning av oxytocin för att
behandla symptom vid vestibulit samt genital herpes. Mer information
finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/peptonic-medical-ab/r/rattelse-av-informations...
http://mb.cision.com/Main/11203/2284472/685729.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.